Motie over Wabo-criterium in Omgevingswet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerlid Van Eijs (D66) verzoekt de regering om het Wabo-criterium over te nemen in het Omgevingsbesluit in plaats van de huidige formulering in artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit.

 

Vaag criterium

Van Eijs constateert dat het opgenomen criterium 'geen aanzienlijke nadelige effecten (…) op de gezondheid van de mens of het milieu', zoals geformuleerd is in artikel 10.24 vierde lid, vaag is. Het huidige Wabo-criterium '(…) niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en (…) niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de omgevingsvergunning is verleend' biedt volgens haar wel heldere kaders.

 

Snellere procedures

Vage criteria leiden tot procedurele complicaties die uiteindelijk ook tijdrovend zijn, terwijl de Omgevingswet juist tot betere en snellere procedures moet leiden en heldere criteria daaraan bijdragen. Om die reden verzoekt Van Eijs de regering het Wabo-criterium over te nemen. Minister Ollongren antwoordde dat zij daar goed naar gaat kijken. Het criterium is opgenomen in het Omgevingsbesluit. De minister stelt voor om bij de voorhang van het Invoeringsbesluit hierop terug te komen met een concreet voorstel. Dat was voldoende om de motie in te trekken.

Lees meer over