Nederlands spoor scoort goed

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-12-2017

Treinen komen in Nederland gemiddeld vaker op tijd aan en er zijn relatief weinig storingen op ons spoor vergeleken met andere landen in Europa. Dat terwijl het Nederlandse spoor het drukst bereden is. NS en ProRail voerden op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een internationale vergelijking uit. Daarin scoorde ons land op vrijwel alle punten het beste.

 

In de internationale vergelijking is de situatie op het Nederlandse spoor tussen 2011 en 2015 vergeleken met die in België, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Hieronder bevinden zich de landen met het drukst bereden spoor in Europa. De keuze voor deze landen is ook gebaseerd op de vergelijkbaarheid van het spoornetwerk en de mogelijkheid om van die landen te leren. De bedoeling van het onderzoek is dat NS en ProRail kunnen zien waar zij hun dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

 

Vergeleken bij de andere landen wordt het Nederlandse spoor het meest intensief benut; het aantal reizigerskilometers per kilometer spoor ligt in Nederland het hoogst. De treinen reden in 2015 95,7 procent op tijd, dat is 3 procent meer dan het gemiddelde van de vergeleken landen. Het aantal storingen per spoorkilometer is in de onderzoeksperiode met 12 procent afgenomen en ligt meer dan de helft lager dan het gemiddelde. ProRail scoort ook in vergelijking met andere spoorbeheerders een zeer laag aantal ‘zwarte dagen’, dagen waarop minder dan 85 procent op tijd rijdt. Minpuntje is de hersteltijd om het spoor na verstoringen weer beschikbaar te stellen voor het treinverkeer: die lag in 2015 boven het gemiddelde.

 

De kosten voor onderhoud en vernieuwing van het spoor per treinkilometer liggen in Nederland relatief laag. ProRail werkt samen met het ministerie en de sector aan een nieuwe werkwijze om beheer en onderhoud van het spoor in de toekomst beter te plannen en zo tegen nog lagere kosten en met minder hinder voor reizigers te kunnen uitvoeren. De treinen van NS zijn gemiddeld nieuwer en rijden op windenergie, waardoor ook op energieverbruik en CO2-uitstoot per reizigerskilometer ons land als één van de besten scoort.

 

De tarieven voor een treinkaartje liggen op het gemiddelde van de groep landen. Op klanttevredenheid scoorde ons land niet goed: 6 procent lager dan het gemiddelde. In 2015 gaf 75 procent van de reizigers hun treinreis een 7 of hoger, oktober dit jaar was dat gestegen tot 78,3 procent.

 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stelt dat het voor het doorvoeren van verbeteringen raadzaam is om verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de verschillen te doen. NS en ProRail hebben aangegeven dit te zullen doen. Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de vergelijking tegelijk naar de Kamer met het jaarlijkse Vervoer- en Beheerplan van NS en ProRail. Hierin staat waar het komende jaar de focus komt te liggen.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW:
Op de Nederlandse spoorwegen wordt dagelijks een topprestatie geleverd, zo blijkt uit dit onderzoek. NS en Prorail scoren op alle punten bovengemiddeld, behalve op klanttevredenheid. De conclusie is dat het klagen over de trein niet zozeer komt door de geleverde prestaties, maar omdat de Nederlandse reiziger zich een kritischer gast toont in de trein dan de gemiddelde Europese reiziger.