Negen van tien textielbedrijven zijn goed bezig met duurzame afspraken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-05-2019

86 procent van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is goed op weg om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant heeft gepubliceerd. Bedrijven namen vorig jaar concreet actie om hun bedrijfsvoering zo te veranderen dat ze de risico's op misstanden in hun productieketen beter kunnen aanpakken. Dat deden ze bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in de omstandigheden in een aantal productielocaties en in de gebruikte materialen en door de eigen productieketen te analyseren.

 

Verantwoorde productie

De invloed van het convenant nam opnieuw toe: eind vorig jaar deden inmiddels 92 kleding- en textielmerken mee. Hiermee is nagenoeg de doelstelling bereikt om 50 procent van de Nederlandse markt te laten deelnemen. Ook de internationale samenwerking met andere initiatieven groeit. Samen kunnen partijen en bedrijven zo beter een vuist maken om de internationale kledingindustrie te verduurzamen.

 

Lange weg

Het convenant werd in 2016 ondertekend en heeft een looptijd van vijf jaar. Brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid committeerden zich daarmee aan de afspraken. Met hun invloed en kennis helpen zij de deelnemende bedrijven te voldoen aan een transparante toeleveringsketen en helpen met risicomanagement om de problemen in de keten aan te pakken. De partijen zijn blij met de voortgang, maar beseffen ook dat er nog een lange weg te gaan is naar een volledig verantwoorde productieketen. Dat bedrijven vanaf deze zomer zelf communiceren over eventuele misstanden in hun keten en hun aanpak daarvan, zien zij als een goede stap voorwaarts.

 

Toenemende transparantie

Bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. Vorig jaar zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. De uitgebreide lijst met nu al 4268 productielocaties wereldwijd toonde zijn functie: in verschillende gevallen konden bedrijven en andere partijen samen problemen rond vakbondsvrijheid, kinderarbeid of arbeidsomstandigheden aanpakken.

 

Lees hier over de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om bedrijven op weg te helpen bij onderwerpen als vrijheid van vereniging en dierenwelzijn.