Nieuw adviescollege Stikstofproblematiek bekijkt oplossingen PAS

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-07-2019

Minister Schouten van Landbouw stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

 

Korte en lange termijn

Het adviescollege is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college kijkt naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college is verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Voor dit advies heeft het adviescollege elf maanden.

 

Nauwe samenwerking

Gezien de impact van de uitspraak van de Raad van State op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal en de wens van alle partijen om daadkrachtig te handelen, is een organisatie ingericht met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van Landbouw, Infrastructuur, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw samen.

 

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW

Het is goed dat het kabinet voortvarend aan de slag gaat om oplossingen te zoeken voor de problemen als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Deze rechter oordeelde dat het PAS niet mag worden gebruikt ter onderbouwing van natuurbeschermingsvergunningen. Binnen VNO-NCW en MKB-Nederland is een taskforce opgericht, die bedrijven zo snel mogelijk oplossingen wil aanreiken, zodat Nederland niet op slot gaat.