Nieuwe gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-07-2018

Kleinere mkb'ers hebben sinds 1 juli een sterkere positie als zij een lening afsluiten bij de bank. Vanaf die dag is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden.

 

Naar schatting (cijfers CBS en Panteia) kloppen jaarlijks 160.000 mkb-ondernemers aan bij een bank voor financiering. Met name mkb’ers met een omzet tot 5 miljoen euro hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Zij moeten er op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering moet hierin voorzien.

 

Uitleg

Met de code zorgen banken voor duidelijke en evenwichtige presentatie van alle aspecten van een lening tijdens de hele ‘customer journey’. Hierbij valt te denken aan informatie over tussentijdse veranderingen, eventuele renteherziening en mogelijkheden om vervroegd af te lossen. Ook geven banken uitleg bij een eventuele afwijzing van een aanvraag voor krediet. Wanneer banken toegevoegde waarde zien voor de klant, kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. Zo gaan geen goede ondernemersplannen verloren.

 

Kleinere mkb’ers hebben een andere positie dan grotere bedrijven of consumenten. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven maar hebben niet de sterk gereguleerde bescherming die consumenten doorgaans genieten. De nieuwe code doet - zo schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken - recht aan hun bijzondere positie. De normen die gelden bij financiering worden hiermee expliciet gemaakt zodat de ondernemer de bank hierop kan aanspreken.

 

Overleg met stakeholders

Banken zijn voor de code intensief in gesprek geweest met een groot aantal stakeholders, waaronder ministeries, toezichthouders en MKB-Nederland. De code bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering waar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken die leningen verstrekken aan dit segment ondernemingen zich aan zullen houden. De code geldt voor financieringen (geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf 1 juli 2018 worden aangevraagd. Stichting Economisch Onderzoek zal, samenmet de Universiteit van Amsterdam, de code monitoren. In 2021 vindt een evaluatie plaats.

 

Alle banken hebben klachtenprocedures die er op gericht zijn om een klacht naar tevredenheid af te handelen. Informatie hierover is te vinden op de websites van de banken. De Gedragscode zet uiteen wat de klant mag verwachten van de bank wanneer een klacht wordt ingediend en bevat onder andere informatie over de termijnen van afhandeling van een klacht.

 

Klachtafhandeling

Mocht de afhandeling niet naar tevredenheid zijn, dan bestaat eveneens per 1 juli 2018 voor klanten onder de Gedragscode de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering een prima initiatief. “Het is een goede stap om de relatie tussen mkb-ondernemers en de banken weer te verbeteren”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “Die relatie heeft tijdens de crisis een behoorlijke knauw gekregen, waarbij het vertrouwen van ondernemers in de banken tot een dieptepunt daalde. Deze gedragscode moet ondernemers duidelijkheid en houvast geven als ze voor een financiering bij de bank aankloppen. Een aanvraag afwijzen zonder motivering kan bijvoorbeeld niet meer. Op papier ziet de code er goed uit; nu komt het aan op een goede uitwerking in de praktijk.”