Nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Kenniscentrum voor milieuwetgeving InfoMil organiseert een nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

 

Speciale bijeenkomst

De nieuwe reeks bijeenkomsten start begin maart met een speciale nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing. Tijdens de veertiende nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing in november heeft het ministerie van Economische Zaken (EZK) wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Het gaat dan om de wijzigingen rond de Erkende maatregelen energiebesparing en de systematiek van de Wet milieubeheer.

 

Toezicht

Het toezicht op de energiebesparingsverplichting vindt vooral door omgevingsdiensten, gemeenten en provincies plaats. Daarom wil het ministerie van EZK met deze partijen uitvoerig in gesprek gaan over de meest effectieve aanpassing. Het doel is om de uitvoerbaarheid (en handhaafbaarheid) op de korte termijn en lange termijn te verbeteren.

 

Ieder kwartaal is een netwerkbijeenkomst gepland voor vooral energiecoördinatoren en -toezichthouders die werken bij de overheid. Informatie over de netwerkbijeenkomsten staat op Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.