Noodwet nodig om meer te bouwen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-02-2018

Het CDA wil dat er een noodwet komt, zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De huizenmarkt kampt namelijk met een woningtekort. Het CDA heeft dit idee voor de noodwet, met steun van de VVD, aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voorgelegd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen.

 

Eerder vergunning

Deze noodwet moet er volgens Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA) voor zorgen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om eerder vergunningen te verlenen, zodat nieuwe woningbouw van de grond kan komen. Dat is een manier om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan.

 

Spoedwet

Ollongren erkent dat lange procedures de woningbouw vertragen. Zij ziet de periode tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 als een transitiefase en wil geen tijd verliezen. Ze gaat met de decentrale overheden in overleg om een versnelling te realiseren, hetzij door aanpassing van de Crisis- en herstelwet, hetzij door een spoedwet. Via een spoedwet kan een woningbouwproject worden aangewezen als een 'lokaal of (boven)regionaal project met nationale betekenis', maar ook kunnen bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte worden vastgesteld. Verder kunnen beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State worden versneld.