NWO investeert in onderzoek binnen de topsectoren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren om het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

 
Verbinding onderzoeksgebieden en agenda's
In de onderzoeksprogramma's geeft NWO speciale aandacht aan de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Waar mogelijk is in de programmering verbinding gezocht met de Nationale Wetenschapsagenda en de kennisagenda's van de departementen. Daarnaast kunnen onderzoekers en consortia voor het eerst ook programma's ontwikkelen in samenwerking met internationale partners.

 

Publiek-private samenwerking
Van de NWO-bijdrage wordt de helft besteed aan onderzoek waar ook bedrijven significant aan meebetalen in een publiek-private samenwerking. Dit geld wordt verdeeld over onderzoek in thematische projecten en gerichte programma's zoals partnerships, de NWO-instituten en publiek-private samenwerking met hoger beroepsonderwijs.

 
Topsectoren
De andere helft komt ten goede aan activiteiten uit de topsectorroutekaarten, zoals praktijkgericht onderzoek, onderzoeksfaciliteiten en informatie- en communicatietechnologie en onderzoek aan NWO-instituten. Tot slot bestaat een deel van de bijdrage uit vrij onderzoek gericht op topsectoren.

 
Maatschappelijke uitdagingen
Een belangrijk nieuw onderdeel is de zogenaamde cross-over call, waarvoor in totaal een budget van 40 miljoen euro beschikbaar is. Dit is bedoeld voor onderzoek in publiek-private samenwerking dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's verschillende topsectoren verbinden. Breed samengestelde, multidisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend programma indienen. De partners financieren de helft van het programma.

NWO wil hiermee inbreng uit alle wetenschappelijke disciplines en de verbinding met toepassingsgericht onderzoek stimuleren.

 
Buitenlandse onderzoekspartners
Om internationale samenwerking te vergemakkelijken en de kennisbasis in Nederland te versterken, is een deel van het geld bestemd voor publiek-private samenwerking, waarin ook buitenlandse onderzoekspartners kunnen deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoeksgroep uit Canada die essentiële expertise heeft op het terrein van batterijtechnologie en daarom een sterke toevoeging kan zijn aan een Nederlands consortium dat zich hiermee bezighoudt. De komende tijd gaat NWO dit money follows collaboration-principe verder uitwerken.