OESO: Nederland moet blijven investeren in onderwijssysteem

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

Nederland heeft een hoogopgeleide bevolking, maar moet het onderwijssysteem blijven verbeteren om dit succes te behouden. Dit stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar rapport OECD Skills Strategy Diagnostic Report Netherlands 2017. Zij beveelt daarin Nederland aan om meer nadruk te leggen op het bijbrengen van basisvaardigheden en te investeren in 'vaardigheidintensieve werkplekken' en een leven lang leren.

 
Succes vasthouden
De Nederlandse sterke economie en hoge levensstandaarden zijn het resultaat van een hoogopgeleide bevolking. Het onderwijssysteem moet echter actief verbeteren om dit succes vast te houden, aldus de OESO. Zo moet Nederland zich meer focussen op het bijbrengen van basisvaardigheden als rekenen, leesvaardigheid en natuur- en scheikunde, omdat Nederlandse jongeren daarin achterlopen.

 

Daarnaast moet Nederland er meer in investeren dat Nederlandse bedrijven en de overheid 'vaardigheidintensieve werkplekken' inrichten, waar volwassenen de kans en ondersteuning krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Bedrijven moeten ook meer gebruikmaken van bestaande instrumenten om vaardigheden van werknemers erkennen.   

 
Blijven leren
Nederlandse volwassenen nemen vaker deel in formele en informele cursussen en trainingen dan gemiddeld in OESO-landen, maar blijven achter bij toppresterende landen. Ook haalt Nederland de eigen ambities niet om een leercultuur te ontwikkelen. Hoewel Nederland een goed netwerk van scholen heeft die volwassenenonderwijs aanbieden, zijn cursussen gericht op de minst vaardige volwassenen en zijn etnische minderheden schaars. Zowel het middelbaar en hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs zijn niet flexibel genoeg om adequaat te reageren op de leerbehoeftes van volwassenen. Ook zit er een te grote kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

Wij delen de opmerkingen van de OESO. Nederland doet het goed, maar we moeten aan de slag blijven.