Omgevingsregeling van de Omgevingswet digitaal gepubliceerd

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-11-2019

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is het eerste wetgevingsproduct dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicaties is bekendgemaakt. Nieuw is dat met een viewer heel gedetailleerd kan worden ingezoomd op een kaartje: op het niveau van de achtertuin nauwkeurig.

 

Omgevingswet

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de leefomgeving, zoals burgers, bedrijven en overheden. Doordat veel verschillende regelingen in één regeling worden gebundeld, moet de wet gebruiksvriendelijker worden.

 

Duidelijkheid

De locaties in de Omgevingsregeling zijn nu digitaal te raadplegen. Voorheen bevatte de regelgeving kaarten in pdf-formaat. De digitale ontsluiting zorgt voor grotere nauwkeurigheid en is gebruiksvriendelijker, doordat bijvoorbeeld inzoomen mogelijk is.

 

Harmonisatie

Veel onderwerpen zijn geharmoniseerd, wat de regels inzichtelijker moet maken. Zo gelden voor initiatiefnemers en voor bestuursorganen straks dezelfde meet- en rekenmethoden voor geur, geluid, trillingen en externe veiligheid. Verder zijn waar mogelijk de aanvraagvereisten zo specifiek mogelijk per activiteit uitgewerkt. Dat moet duidelijkheid scheppen voor initiatiefnemers en zo beschikt het bevoegd gezag snel over de benodigde informatie. Hierdoor is er minder kans op 'overvragen' en vertraging.

 

Participatie

Ook is de zogenoemde 'aanvraagvereiste participatie' opgenomen om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen. Als zij vroegtijdig de omgeving betrekken moet dat zorgen voor verschillende perspectieven, kennis en creativiteit en dus meer draagvlak. Tot slot bevat de Omgevingsregeling regels om plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk te berekenen.

Lees meer over