Omgevingswet: internetconsultatie Invoeringsbesluit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-12-2018

Onlangs is het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dit ontwerp wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw stelsel van omgevingswetgeving. Voor de invoering is ook een zogenoemd invoeringsspoor nodig, vooral om een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel te regelen. Dat gebeurt via een Invoeringswet, een Invoeringsbesluit en een Invoeringsregeling.

 

Drie groepen regels

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet, dat in internetconsultatie voorligt, bevat drie hoofdgroepen van regels. Een deel regelt het overgangsrecht, een deel wijzigt andere algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) of trekt deze in, en een deel wijzigt de vier AMvB's van de wet of vult deze aan. Het meeste overgangsrecht is al geregeld bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

 

Zes uitgangspunten

In het besluit is het overgangsrecht opgenomen dat aanvullend nodig is voor de vier AMvB's. De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn opgesteld vanuit de zes uitgangspunten die ook bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet zijn gehanteerd: politiek-bestuurlijk draagvlak, rechtszekerheid, uitvoerbaarheid, eenvoudig, 'uniform, tenzij' en snelle invoering. De belangrijkste onderdelen van het overgangsrecht die dit besluit regelt, gaan over enkele onderwerpen die voornamelijk op het niveau van AMvB zijn geregeld, zoals meldingen, kennisgevingen, gelijkwaardige maatregelen en maatwerkvoorschriften.

 

Bruidsschat

Een bijzondere categorie overgangsrecht is de zogenoemde 'bruidsschat'. Dit is een set regels over onderwerpen die onder de wet overgaan van het Rijk naar decentrale overheden. De inhoud van de regels wordt automatisch, van rechtswege, met dit besluit ingevoegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dat moet een rechtsvacuüm voorkomen.

 

Voor de provincies is geen bruidsschat nodig, omdat zij zelf hun omgevingsverordeningen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vaststellen. Gemeenten en waterschappen kunnen vanaf dag 1 van de stelselherziening de regels van de bruidsschat aanpassen of laten vervallen, mits instructieregels dat niet in de weg staan.

Zie hier de internetconsultatie die tot 21 december openstaat.

Lees meer over