Onderzoek naar gebruik en belemmeringen EU-handelsakkoorden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-03-2018

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het gebruik van handelsakkoorden vereenvoudigen en verbeteren. De Europese Unie is namelijk actief bezig om internationale handel

via onderhandelingen over handelsakkoorden verder vrij te maken, maar ook nadat onderhandelingen zijn afgerond, is het belangrijk om zeker te stellen dat Nederland optimaal profiteert van deze akkoorden.

 

Bekendheid en gebruik

Om meer inzicht te krijgen in de knelpunten die ondernemers ervaren als zij

gebruikmaken van handelsakkoorden, heeft het ministerie het onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven onderzoek te doen naar het gebruik hiervan. Daarin staan niet alleen de belemmeringen die Nederlandse bedrijven tegenkomen wanneer ze gebruik maken van EU-handelsakkoorden centraal, maar ook de bekendheid met en mate van gebruik van handelsakkoorden. Ecorys heeft hierover een enquête opgesteld.

 

Klik hier voor de vragenlijst.

 

Neem voor vragen over het onderzoek contact op via handelsakkoorden@minbuza.nl. Voor overige vragen of voor het melden van handelsbelemmeringen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Handelsbelemmeringen via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Ook wij zetten ons uiteraard in voor betere benutting van de handelsakkoorden.