Organisaties in langdurige zorg kunnen subsidie InZicht aanvragen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-05-2020

 

Organisaties kunnen nieuwe aanvragen indienen voor de subsidieregeling InZicht. Het doel van deze regeling is dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie hebben over het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. De regeling, opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, ging in 2019 van start.

 

Hoge werkdruk

De subsidieregeling InZicht wil met goede elektronische gegevensuitwisseling een einde maken aan allerlei perikelen.

 

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis, waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners.

 

Meer zorgkwaliteit

Elektronische uitwisseling van gegevens verbetert de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals dragen gegevens beter en sneller over en hebben eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers nemen via een persoonlijke gezondheidsomgeving meer regie over hun zorg. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

 

Verlenging regeling

Afgelopen anderhalf jaar deden zestien samenwerkingsverbanden in de zogenoemde 'Proeftuinen InZicht' al ervaring op met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019. Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met 1 jaar verlengd tot eind 2022.

 

Kijk voor meer informatie op de website van DUS-I of bekijk de complete tekst van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg.