Programma's woningbouw gepresenteerd

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-03-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft Vorige week de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Het Rijk wil de ‘regie op de volkshuisvesting’ herpakken en de woningbouw versnellen door 900.000 woningen te bouwen voor 2030 en toe te groeien naar 100.000 woningen per jaar.

 

Nog dit jaar komen er bindende bestuurlijke afspraken met provincies, die op hun beurt worden doorvertaald in bindende targets via regionale Woondeals en gemeentelijke afspraken. Er komt meer ambtelijke en rechterlijke capaciteit, en het Rijk zet in op innovaties in de bouw. Daarnaast stimulieert het dat er kán worden gebouwd via Woningbouwimpuls en middelen voor bereikbaarheid uit het Mobiliteitsfonds. Voor 15 projecten met grootschalige nieuwbouw in 7 verstedelijkingsgebieden is 500 miljoen euro beschikbaar.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen de brede oproep tot meer regie: woningen bouwen die in kwaliteit en prijs aansluiten op de vraag is essentieel voor brede welvaart. Het is wel nodig dat het Rijk doorpakt als gemeenten en provincies de targets niet halen. Essentieel is bovendien om marktpartijen te betrekken bij de lokale en regionale afspraken: die kennen de vraag en zullen het grootste deel van de investeringen dragen.

De woningbouwopgave mag ook niet leiden tot verdringing van de ruimte voor bedrijvigheid - werklocaties en bedrijventerreinen. Daarom is het nodig om niet alleen binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk te bouwen. Het programma geeft vooralsnog ook weinig aandacht aan de kosten en beschikbaarheid van bouwmaterialen.

 

Donderdag 24 maart gaat de Tweede Kamercommissie in debat over de woningbouwopgave met minister De Jonge.