Regels stookinstallaties en pleziervaartuigen naar Omgevingswet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-01-2020

Het ministerie van Infrastructuur wil de huidige regelgeving over best bewezen technieken van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit neutraal omzetten naar de nieuwe Omgevingswet. Daartoe bereidt het een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

 

Grote stookinstallaties in de energiesector, de staalindustrie en de chemische industrie hebben te maken met de regelgeving voor best bewezen technieken. Voor de regels over toiletlozingen vanaf pleziervaartuigen gaat het om eigenaren van pleziervaartuigen en producenten van (toiletwater)zuiveringsvoorzieningen. De regelgeving voor de monitoring van luchtkwaliteit geldt voor gemeenten en provincies, maar ook eenieder die een activiteit uitvoert die leidt tot een overschrijding van stikstofdioxide of PM10.

 

Regels al aangepast

Tijdens het proces om de besluiten onder de Omgevingswet tot stand te brengen, is de huidige regelgeving aangepast. Het wijzigingsbesluit zorgt ervoor dat deze aanpassingen op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet komen te vervallen. Daarnaast worden er enkele kleine correcties doorgevoerd. Het conceptbesluit sluit aan bij de huidige situatie. Hierdoor zijn er geen of nauwelijks gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

 

Lees hier de internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot en met 29 januari.