Regiodeals gaan van start

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-11-2018

Het kabinet heeft meer dan 200 miljoen euro toegekend aan twaalf publiek-private Regiodeals. Deze deals zijn een steun in de rug om regio's te versterken door samenwerking tussen bedrijfsleven en decentrale overheden over gemeentegrenzen heen.

 

Regiodeals

Zo komen er regiodeals met Noordoost-Friesland over het tekort aan vaktechnisch personeel en toerisme, met Twente over een groen-technisch topcluster, met Foodvalley (voedselregio in Gelderland) over de transitie in de agrofood, met Parkstad Limburg over herstructurering van het gebied en met Brabant om de maakindustrie en logistiek te versterken.

 

1,3 miljard aan aanvragen

Uit de regio komen veel initiatieven: in totaal waren er 88 aanvragen ter waarde van 1,3 miljard euro. Een goed teken, aldus het kabinet. Hieruit blijkt dat dit instrument om regionale initiatieven te stimuleren veel losmaakt. Het kabinet is van plan om de lessen en ervaringen van deze tranche mee te nemen bij de voorbereiding van de volgende tranche.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij feliciteren de twaalf initiatieven die nu aan de slag kunnen. Wij waren een van de initiatiefnemers van het voorstel 'Laat stad en regio bruisen', waarin de aanpak van regiodeals bij het kabinet werd bepleit. Deze bottom-upaanpak draagt bij aan sterkere regio's op basis van hun eigen DNA, waarbij opgaven integraal aangepakt worden. Belangrijk is dat het Rijk en decentrale overheden zorgen dat private partijen bij de uitwerking goed betrokken zijn, zodat deals een grotere maatschappelijke impact krijgen en bovendien de regionale economie versterken.
 
Lang niet alle voorstellen zijn (nog) gehonoreerd. Toch is het voor het kabinet en andere partijen zeker de moeite waard om te bezien hoe deze toch ondersteuning kunnen krijgen. Denk aan voorstellen om de circulaire economie te versterken, om de leefbaarheid van dorpen en steden te vergroten door wat te doen aan de leegstand van winkels of om wat te doen aan de grote schaarste aan geschikt personeel. Zij kunnen wellicht steun krijgen uit andere middelen, door aanpassing van wet- en regelgeving of door ze te helpen klaar te stomen voor de volgende tranche regiodeals.
 
Tot slot onderschrijven wij het voornemen van het kabinet om de lessen en ervaringen van deze tranche mee te nemen.