RIVM stelt nieuwe niveaus voor ernstige verontreiniging PFAS vast

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-03-2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur 'indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging' (inev's) voor de belangrijke PFAS-stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgesteld. De inev's zijn bedoeld om voor verdachte locaties met waarschijnlijk zeer hoge PFAS-concentraties (bijvoorbeeld een oefenterrein van de brandweer waar veelvuldig met blusschuim met PFAS is gewerkt) te kunnen beoordelen of beheersmaatregelen nodig zijn (zoals omheinen van een terrein) of misschien zelfs een (deel)sanering.

 

Ernstige bodemverontreiniging

Als er bij onderzoek gehalten of concentraties PFOS, PFOA of GENX boven de inev's worden aangetroffen, dan is er sprake van zogenoemde ernstige bodemverontreiniging. Bevoegde overheden bepalen dan of de bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd of dat beheersmaatregelen volstaan.

 

Inev's en normen

De inev's voor PFOS, PFOA en GenX hebben een ander doel dan de normen uit het Tijdelijk Handelingskader voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie. De normen uit het Tijdelijk Handelingskader gaan namelijk over het toepassen en hergebruiken van licht verontreinigde grond en bagger, die bijna overal wordt aangetroffen.

 

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht, het advies van het RIVM, de bijbehorende toelichting en de vraag-en-antwoordrubriek over de inev's voor PFAS op de website van het RIVM.