Rotterdam halveert CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-11-2019

In tien jaar tijd wil Rotterdam de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren. Dat blijkt uit de maatregelen in het Rotterdams Klimaatakkoord dat de gemeente met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft gesloten. Het akkoord bevat bijna vijftig maatregelen die zorgen voor een verduurzaming van de Rotterdamse economie.

 

Rotterdam draagt op dit moment meer dan gemiddeld bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot komt uit Rotterdam, vooral uit het havengebied. Daarom nam het stadsbestuur begin dit jaar het initiatief om samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord te maken.

 

Windparken, waterstofnetwerk en isolatie

Onder leiding van vijf onafhankelijke voorzitters hebben de deelnemers aan vijf Rotterdamse klimaattafels (Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie) 49 zogenaamde 'klimaatdeals' uitgewerkt die zorgen voor een impuls voor de CO2-arme economie. In het klimaatakkoord staan voorstellen voor grote windparken voor de Rotterdamse kust, een waterstofnetwerk om de industrie te verduurzamen en grootschalige isolatie van Rotterdamse woningen.

 

Koploper

Volgens wethouder Bonte (Duurzaamheid) markeert het Rotterdams Klimaatakkoord een keerpunt voor de havenstad. "Van oudsher zijn we een grote vervuiler. Daar willen we voorgoed vanaf. Onze ambitie is om binnen tien jaar koploper duurzaamheid te worden. Met een schone en circulaire economie en de groenste haven van de wereld."

 

Zorgen om klimaatveranderingen

Drie op de vier Rotterdammers maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Dat aantal is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Rotterdammers maken zich vooral zorgen over de zeespiegelstijging en de gevolgen van klimaatverandering voor planten en dieren. Dat is niet verwonderlijk, want Rotterdam ligt midden in een rivierdelta en is daarom relatief kwetsbaar voor klimaatverandering. Meer dan duizend Rotterdammers hebben in het afgelopen jaar meegedacht over maatregelen in het Rotterdams klimaatakkoord, onder wie tientallen studenten en scholieren.