Schadeafhandeling beroepsziekten moet makkelijker worden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-03-2019

Schadeafhandelingen van beroepsziekten, zoals ziekten die veroorzaakt zijn door chroom-6, moeten makkelijker worden: minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) heeft daarom besloten een commissie in te stellen om te adviseren hoe dat makkelijker kan. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Commissie Tilburg

Het instellen van een commissie is de reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6. In Tilburg raakten mensen in meer of mindere mate blootgesteld aan chroom-6 toen zij een grondverflaag op treinen aanbrachten. De Tilburgse commissie beveelt het Rijk ook aan om meer kennis te delen en de handhaving te versterken.

 

Handhaving

De Inspectie zal haar toezicht op gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6, intensiveren. Hiervoor is vorig jaar 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat een goede en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) cruciaal is om de noodzakelijke bescherming van werknemers te kunnen bepalen, wil Van Ark meer toezicht en hogere boetes als zo'n RI&E ontbreekt. De boete wordt verhoogd tot maximaal 4500 euro.

 

Preventie

Via het programma Preventie Beroepsziekten krijgen werkgevers ondersteuning in hun aanpak bij het werken met gevaarlijke stoffen. Gerichte informatie hierover staat op het Arboportaal. Ook is informatie te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast heeft kennisinstituut TNO onlangs de Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen opgesteld. Deze komt beschikbaar in de toolbox voor bedrijven van het programma Beroepsziekten op het Arboportaal. Verder wordt dit jaar de bewustwordingscampagne voortgezet met speciale aandacht voor chroom-6.