Schonere lucht rond binnenvaartroutes

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-06-2018

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit rond vaarroutes. Er wordt een taskforce opgericht om samen met het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingverbod soepel te laten verlopen. Dit heeft de minister afgesproken met provincies en vertegenwoordigers van verladers, industrie, opslagbedrijven en binnenvaartschippers.

 

95 procent vermindering

Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen, om zo het schip schoon te krijgen. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van omwonenden langs drukke vaarwegen. Ook de bemanning van de schepen kan deze stoffen binnenkrijgen. Het ontgassingsverbod moet in 2023 zorgen voor ongeveer 95 procent minder uitstoot van schadelijke vluchtige stoffen.

 

Gefaseerde invoering

De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan 10 procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling dat de dampen van de vloeibare ladingen ter hergebruik worden afgegeven bij een ontvangstinstallatie. Teruggewonnen stoffen kunnen dan gebruikt worden als grondstof, zodat een kringloop ontstaat. Als dat niet mogelijk is, kunnen schepen terecht bij een verwerkingsinstallatie die de dampen onschadelijk maakt.

 

Vergroening sector

Het verbod op varend ontgassen past in een bredere trend van initiatieven van zowel overheden als private partijen in de scheepvaart, waarbij het motto is: de vervuiler betaalt. Een overkoepelende green deal met de hele maritieme sector voor verdere verduurzaming volgt voor het eind van dit jaar.