SER doet aanbevelingen om iedereen veilig te laten werken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-01-2020

Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst, maar vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk. Dat blijkt uit de verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden' van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

Arbowet

In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts gelden voor álle werkenden, ongeacht de vorm van het arbeidscontract. De praktijk is echter vaak anders. Steeds meer mensen hebben een flexcontract of zijn zelfstandige. Zulke verschillende arbeidscontracten kunnen leiden tot onduidelijkheden over de regels voor gezond en veilig werken. Werknemers én werkgevers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn en zij moeten de wet naleven, zegt de SER.

 

"Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor moet iedereen natuurlijk goed weten wat z'n verantwoordelijkheden zijn", zegt Mariëtte Hamer, voorzitter SER. "Dat geldt voor werkenden en werkgevers, maar ook voor overheden en uitvoeringsinstanties. Meer kennis is nodig, én meer handhaving."

 

Vier aanbevelingen

De SER doet in de verkenning vier aanbevelingen. Ten eerste moeten werkgevers en werknemers zich bewuster zijn van hun eigen verantwoordelijkheden voor gezond en veilig werken, want dan kunnen alle partijen de bestaande arbovoorschriften beter naleven. Daarnaast heeft de Inspectie van SZW capaciteit nodig voor handhaving. Ook vindt de SER dat er in de eerstelijnsgezondheidszorg meer aandacht voor arbeidsomstandigheden moet zijn. Ten slotte kunnen sectoren en bedrijven gezamenlijke afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden die gelden voor álle werkenden.

 

Onduidelijkheid

Voor wie geen vast werkcontract met een vast aantal uren heeft, kan onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook voor de werkgever kan dat onduidelijk zijn. Soms weten werkenden en werkgevers niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Zo ontstaan risico's op beroepsziekten en arbeidsongevallen.