SMEunited is nieuwe naam voor Europese mkb-organisatie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-11-2018

De Europese koepel voor het mkb, waar MKB-Nederland ook bij aangesloten is, heeft deze week zijn naam veranderd. UEAPME heet voortaan SMEunited. Daarnaast heeft de koepel nu ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

 

In combinatie met de nieuwe naam heeft SMEunited deze week een memorandum gepubliceerd voor de Europese verkiezingen van 2019. In dit memorandum geven ze onder andere aan wat voor het mkb op dit moment het meest van belang is, en hoe het toekomstige Europees Parlement mkb’ers hierbij kan helpen.

 

Het mkb en de Europese Unie

Uit peilingen van SMEunited blijkt dat mkb’ers de EU zien als toegevoegde waarde voor de gehele economie, en de EU ook als toegevoegde waarde zien voor hun bedrijf. Bedrijven zien echter ook bepaalde punten waar de EU kan verbeteren. Zo ziet bijna 30 procent van de mkb'ers te veel bureaucratie als een barrière om hun volledige potentieel te bereiken. Dit wordt volgens hen gezien als de grootste tekortkoming van de EU.

 

Uitdagingen voor het mkb

De grootste uitdagingen voor het mkb zijn volgens de enquête digitalisering, technologische ontwikkeling, globalisering, demografische ontwikkeling, en het ontwikkelen van een circulaire economie. De meeste bedrijven zijn ook van mening dat de EU moet ingrijpen in deze opzichten. De voornaamste bezorgdheid voor bedrijven is niet alleen de administratieve last, maar juist het aantrekken van bepaalde middelen. Het gaat hierbij om goed opgeleid personeel, financiële middelen, technologieën, en betaalbare energie.

 

Op basis van de bezorgdheden en uitdagingen heeft SMEunited tien prioriteiten opgesteld voor EU-beleid die gebruikt kunnen worden in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene punten, zoals een pleidooi voor een ondernemende maatschappij waarbij het ‘think small first’-principe gehanteerd wordt. Daarnaast zijn er ook meer concrete punten, zoals een pleidooi voor beter opgeleid personeel.

 

Het volledige memorandum is hier te lezen.