Strengere eisen aan accountantsorganisaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-07-2016

Het kabinet wil strengere eisen stellen aan accountantsorganisaties die de boeken van zogeheten 'organisaties van openbaar belang' (oob's) in Nederland controleren. Deze accountantsorganisaties moeten binnen hun eigen organisatie onafhankelijk toezicht gaan instellen. Er moet ook een geschiktheidstoets komen voor de dagelijks beleidsbepalers bij dergelijke accountantskantoren, voor dagelijks beleidsbepalers van de holding met zetel in Nederland en voor de personen die belast zijn met het interne toezicht.

Dit voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën moet leiden tot betere wettelijke controles van jaarrekeningen. Het wetsvoorstel regelt ook nieuwe bevoegdheden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bevoegdheid beperkt
Nederland kent op dit moment zo'n 1200 oob's (vaak grote bedrijven en banken en verzekeraars) en een tiental accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning van de AFM om een wettelijke controle bij een oob uit te voeren. Naast de bovengenoemde maatregelen regelt het wetsvoorstel ook dat de bevoegdheid van het bestuur van een gecontroleerde onderneming om de opdracht voor de wettelijke controle te verlenen aan de accountant, wordt beperkt.

Verder moet een accountantsorganisatie de resultaten delen met het auditcomité van een oob nadat de AFM het controledossier heeft getoetst. Bij tekortkomingen in het controlewerk moet de externe accountant herstelmaatregelen nemen, zoals het doorvoeren van verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie.

Oob's uitgebreid
Dijsselbloem maakte vorig jaar al bekend dat hij de groep van oob's wil uitbreiden. Netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties zullen in de toekomst ook worden aangemerkt als oob. Ook dit moet zorgen voor betere controles op jaarrekeningen en een kleinere kans op fouten. Hiertoe wordt op dit moment een algemene maatregel van bestuur voorbereid, die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking zal treden.

Lees meer over