Subsidie praktijkleren verlaagd vanwege groot aantal aanmeldingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-01-2020

Het subsidiebedrag dat erkende leerbedrijven kunnen krijgen voor een student in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), is verlaagd naar 2216,70 euro voor een volledige leerplaats.

 

Voor leerplaatsen voor leerlingen uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs is maximaal 2700 euro beschikbaar per volledige praktijkleerplaats. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft de subsidie voor de toegekende aanvragen inmiddels uitbetaald.

 

RvO heeft eind vorig jaar ruim 110.000 erkende leerbedrijven het bericht gestuurd dat het aantal aanvragen het beschikbare budget oversteeg. Daarom is het maximaal te ontvangen subsidiebedrag naar beneden bijgesteld.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Een beroepsbegeleidende leerweg is kostbaar voor een bedrijf, dat zich inspant om een student in de praktijk te begeleiden en te scholen. Nu het toegekende bedrag lager wordt, worden ondernemers steeds onzekerder. Wij dringen er dan ook bij het ministerie van Onderwijs en bij de Tweede Kamer op aan om het bedrag jaarlijks gelijk te houden voor de ondernemer (ongeveer 2600 euro) en dus de subsidiepot mee te laten groeien met het aantal bbl-studenten uit het beroepsonderwijs dat hier een beroep op doet.