Tarieven pinbetalingen 2018: wat gaat er veranderen?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-12-2017

De Stichting Efficiënt Betalen heeft de veranderingen in de tarieven van de pinbetalingen per 2018 op een rijtje gezet.

 

Vanaf 1 januari 2018 eindigt de 1 cent Convenantkorting per verrichte pintransactie en vervalt de in 2005 afgesproken tariefgarantie voor alle ondernemers die pinbetalingen accepteren. Voor ondernemers met een maatwerkcontract (meestal de grotere ondernemingen en formules) is de tariefgarantie vier jaar geleden al vervallen. Nu geldt dat ook voor alle andere ondernemers. Dit kan consequenties hebben voor acceptanten. Banken zullen hun klanten informeren over de tarieven voor het betalingsverkeer voor 2018.

 

In 2005 tekenden de banken en de belangenbehartigers van winkeliers, horeca en benzinestations het Convenant Betalingsverkeer. Hiermee werd het gezamenlijk streven naar een efficiënter en veiliger betalingsverkeer voor ondernemers en consumenten vastgelegd. Het Convenant maakte destijds een einde aan een slepend conflict over de kosten van pinnen aan de toonbank. Afgesproken werd dat alle ondernemers een eurocent korting kregen per pinbetaling.

 

Het Convenant is inmiddels al tweemaal wegens succes verlengd met een Nadere Overeenkomst in 2009 en in 2014. In de tweede Nadere Overeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt over de pintarieven:

  • Voor gepubliceerde venstertarieven en gepubliceerde transactiebundels/schijven geldt een tariefgarantie tot 1 januari 2018
  • De tariefgarantie voor maatwerktarieven vervalt per 1 januari 2014.

Banken en de belangenbehartigers voor winkeliers, horeca en benzinestations hebben het vertrouwen dat de bereikte efficiëntie van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer ook zonder tarief- en functionaliteitsgarantie behouden kan blijven. Om dit vertrouwen te bevestigen hebben de convenantpartijen afgesproken dat de tarieven door een objectieve partij gemonitord worden. De Nederlandsche Bank (DNB) voert dit onderzoek uit en rapporteert hierover. Dit gebeurt in 2018 voor de tweede keer. In 2015 heeft DNB al een nulmeting gedaan.

 

Eind 2018 loopt het Convenant Betalingsverkeer af en daarmee komt een einde aan de intensieve samenwerking. Wel blijven banken en vertegenwoordigers van ondernemers met elkaar in overleg om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen.

Lees meer over