Tarieven pinbetalingen 2018: wat gaat er veranderen?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

De Stichting Efficiënt Betalen heeft de veranderingen in de tarieven van de pinbetalingen op een rijtje gezet. Vanaf 1 januari eindigt de 1 cent convenantkorting per verrichte pintransactie en vervalt de tariefgarantie voor alle ondernemers die pinbetalingen accepteren. Voor ondernemers met een maatwerkcontract (meestal de grotere ondernemingen en formules) is de tariefgarantie vier jaar geleden al vervallen. Nu geldt dat ook voor alle andere ondernemers. Dit kan consequenties hebben voor acceptanten. Banken zullen hun klanten informeren over de tarieven voor het betalingsverkeer voor 2018.

 

Convenant Betalingsverkeer

In 2005 tekenden de banken en de belangenbehartigers van winkeliers, horeca en benzinestations het Convenant Betalingsverkeer. Hierin spraken zij af gezamenlijk te streven naar een efficiënter en veiliger betalingsverkeer voor ondernemers en consumenten. Het convenant maakte destijds een einde aan een slepend conflict over de kosten van pinnen aan de toonbank. Afgesproken werd dat alle ondernemers 1 cent korting kregen per pinbetaling.

 

Het convenant is inmiddels al tweemaal wegens succes verlengd. Daarin stond dat voor de gepubliceerde venstertarieven en gepubliceerde transactiebundels een tariefgarantie geldt tot 1 januari 2018 en dat de tariefgarantie voor maatwerktarieven per 1 januari 2014 verviel.

 

Efficiëntie bereikt

Banken en de belangenbehartigers voor winkeliers, horeca en benzinestations hebben het vertrouwen dat de bereikte efficiëntie van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer ook zonder tarief- en functionaliteitsgarantie behouden kan blijven. Om dit vertrouwen te bevestigen hebben de convenantpartijen afgesproken dat de tarieven door een objectieve partij gemonitord worden. De Nederlandsche Bank voert dit onderzoek uit en rapporteert hierover. Dit gebeurt in komend jaar voor de tweede keer.

 

Overleg

Eind komend jaar loopt het Convenant Betalingsverkeer af en daarmee komt een einde aan de intensieve samenwerking. Wel blijven banken en vertegenwoordigers van ondernemers met elkaar in overleg om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen.