Topsector Tuinbouw publiceert voorbeelden duurzaamheidsdoelen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-07-2019

De tuinbouwsector, met veel midden- en kleinbedrijven, levert een substantiële bijdrage aan duurzaamheid. De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft een publicatie met inspirerende voorbeelden hiervan overhandigd aan minister Kaag (Buitenlandse handel). Die bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de duurzaamheidsdoelen (SGD) van de Verenigde Naties. Kaag ontving de publicatie Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de SGD's: voorbeelden uit de praktijk uit handen van topsectorboegbeeld Loek Hermans tijdens een bijeenkomst van bedrijven in Nigeria, een land waar veel behoefte is aan voedsel, innovatie en ontwikkeling van de lokale economie.

Loek Hermans en Sigrid Kaag

 

Maatschappelijke uitdagingen

De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de ambitie om wereldleider te zijn in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw en voeding en groene omgeving. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken in de topsector samen om concrete bijdragen te leveren aan de wereldwijde opgaven. Van zaadveredelaar tot kassenbouwer en van groentekweker tot technologieleverancier; als keten heeft de sector veel invloed op voeding, energie en klimaat. 

 

Waterverbruik en opbrengst

Twee indrukwekkende voorbeelden zijn ook relevant voor de situatie in Nigeria. Ten eerste is er een methode ontwikkeld om het waterverbruik terug te dringen. De benodigde hoeveelheid water voor de teelt van 1 kilo tomaten – elders in de wereld zo'n 60 liter – is teruggebracht tot 4 liter. Dat is een belangrijk resultaat voor landen waar water schaars is.

 

Ten tweede kunnen inkomens en de levensstandaard van boeren in ontwikkelingslanden vergroot worden door een betere opbrengst. Veel boeren ontbreekt het vaak aan vaardigheden en basale kennis over groenteteelt. Door voorlichting en trainingen kunnen kleine boeren hun productie vergroten.

 

Duurzaamheid is voorwaarde

"Duurzaamheid is voorwaarde bij het ontwikkelen van innovaties. In de hele tuinbouwketen wordt hard gewerkt aan vernieuwingen en innovaties. Samenwerking is daarbij essentieel. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën brengt partijen bij elkaar die oog hebben voor duurzaamheid. Sterker: duurzaamheid is in de sector voorwaarde bij de zoektocht naar nieuwe oplossingen", onderstreept Maartje Jung, innovatiemanager bij groothandelaar Royal Brinkman.