Tweede ronde MKB-deals van start

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2020

De tweede ronde van de MKB-deals gaat op 2 juli van start. Daarmee kunnen regionale ondernemersverenigingen samen met gemeenten en provincies een plan indienen. Het accent ligt deze tweede ronde op het ontwikkelen van moderne (digitale) vormen van dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

 

MKB-Actieplan

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) wil met de MKB-deals regionale en lokale initiatieven van provincies en gemeenten versterken om het brede mkb te ondersteunen. Dit is een van de acties uit het MKB-Actieplan. Het gaat daarbij onder andere om concrete projecten en experimenten voor ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, bedrijfsopvolging, familiebedrijven, human capital, digitalisering, verduurzaming, vernieuwing van (digitale) dienstverlening aan het mkb en regionale financiering.

 

Eerste MKB-deals

Staatssecretaris Keijzer (EZK) tekent op 2 juli samen met de indieners symbolisch de eerste 9 MKB-deals. In december zijn deze geselecteerd uit in totaal 28 ingediende voorstellen, die samen 2,8 miljoen euro ontvangen. Deze eerste deals gaan binnenkort van start. Hiermee is een bedrag van 7 miljoen euro gemoeid. Over deze 9 deals is een online magazine gemaakt.

 

Tweede ronde

Voor de tweede ronde, die binnenkort wordt aangekondigd in de Staatscourant, is ongeveer 4,6 miljoen euro beschikbaar. Deadline voor het indienen van voorstellen is 11 september. Per af te sluiten deal stelt het ministerie een bedrag beschikbaar tussen de 100.000 en 400.000 euro (inclusief btw). Om de omvang te bepalen hanteert het ministerie als leidraad een maximum van 50 procent van de uitvoeringskosten.

 

Selectie

Bij de selectie van de MKB-deals wordt gekeken of deze aansluiten bij de thema's uit het MKB-Actieplan: personeel en onderwijs, financiering, digitalisering, innoveren, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscale zaken. Daarnaast wordt gelet op de uitvoerbaarheid van het voorstel en de rol van het mkb. Is er sprake van duidelijke vraagsturing? In hoeverre is het (georganiseerde) mkb ook actief betrokken bij de uitvoering? Belangrijk is dat het project leidt tot hogere productiviteit van het mkb.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden MKB-deals.