Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen Sociale Zaken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2017

De Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Nabestaandenwet, de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten, de Werkloosheidswet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Ziektewet en de Toeslagenwet worden per 1 januari 2018 aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

 

Het minimumloon stijgt per 1 januari van 1565,40 euro naar 1578,00 euro bruto per maand.

Daarnaast wordt het minimumjeugdloon per 1 januari herzien.

Een overzicht van de bedragen is hier te vinden.