Uitvoeringswet over nieuwe privacywet naar Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-12-2017

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, de nieuwe privacywet) bij de Tweede Kamer ingediend. Europa wil verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. Op 25 mei 2018 gaan de nieuwe regels in en wordt de huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) ingetrokken.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens is overal in de Europese Unie toegenomen. En dankzij nieuwe technologie maken bedrijven en overheid ook steeds meer gebruik van persoonsgegevens. De AVG moet ervoor zorgen dat in de gehele Europese Unie er een gelijk niveau van bescherming is.

 

De Uitvoeringswet is ‘beleidsneutraal’: bestaande nationale regels die (in het geval van Nederland) gelden op grond van de Wbp, worden zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gegevens over geloof, over gezondheid of over etnische afkomst. Ook om de oude naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het aansluiten bij de huidige Wbp een voordeel.

 

Burgers krijgen door de nieuwe verordening het bijvoorbeeld het recht om ‘vergeten te worden’ en recht op dataportabiliteit: het recht om van de overheid of een bedrijf hun persoonsgegevens in een standaardformaat te verkrijgen (dataportabiliteit).

 

Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere verplichtingen. Er wordt meer transparantie en verantwoording gevraagd. Je moet aantonen dat je in overeenstemming met de verordening handelt (verantwoordingsplicht) en een register bijhouden van de activiteiten die plaatsvinden. Ook verplicht de verordening in meer gevallen een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft verantwoordelijk voor het toezicht.

 

MKB-Nederland heeft onlangs een serie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers om hen voor te lichten over de nieuwe regels. Die waren druk bezocht. Het ministerie publiceert binnenkort ook een uitgebreide ‘Handleiding AVG’ voor bedrijven, overheden en organisaties die persoonsgegevens verwerken.