Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Om een Europese richtlijn te implementeren, is onlangs de verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in werking getreden. Daarin staan regels om personen te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.

 

Met deze verordening maakt de ANVS gebruik van zijn bevoegdheid uit de Kernenergiewet om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. In de verordening staan regels voor de stralingsbescherming voor organisatorische of technische onderwerpen. Deze regels vormen direct of indirect het sluitstuk van de implementatie van de richtlijn.

Lees meer over