Vervolgaanpak asbestdaken gestart met samenwerkingsverklaring

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-03-2020

Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

 

Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit de omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. "Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of, maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen", aldus Van Veldhoven. "De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen."

 

Fonds

Om particuliere dakeigenaren daarmee te helpen, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. De overheid draagt 12 miljoen euro bij aan dit fonds. Een asbestdak verwijderen kan zeker voor de eigenaar gedoe zijn, bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds biedt hier uitkomst voor, want de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten.

 

De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

 

Samenwerken

Daarnaast komt er meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best bewezen technieken. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook moet de uitvoering van de asbestdakensanering eenvoudiger worden als dat veilig mogelijk is, om zo kosten te verlagen.

 

Gezondheidsschade

Uit een advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Het wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal, veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en het kan longkanker veroorzaken. Nadat een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet door de Eerste Kamer is gekomen, is besloten om met de partijen die dat wél willen samen op te trekken om zo veel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken te verwijderen. Deze samenwerkingsverklaring is daar een uitkomst van.