VNG: Verbreed aandacht van asbestdaken naar asbestopgave

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-03-2020

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat de concept-samenwerkingsverklaring voor een versnelde asbestdakensanering niet ondertekenen. De VNG blijft achter het standpunt staan om asbest uit de leefomgeving van inwoners te verwijderen, maar vindt het een gemiste kans dat het programma alleen focust op asbestdaken.

 

Opgave voor gebouweigenaren

Van miljoenen gebouwen van vóór 1994 valt te verwachten dat asbest wordt aangetroffen. Het is een enorme (financiële) opgave voor gebouweigenaren om dat asbest te verwijderen. Deze opgave wordt nog omvangrijker en urgenter door de komende energietransitie, waarbij veel gebouwen versneld worden geïsoleerd of aardgasvrij worden gemaakt. VNG wil voorkomen dat asbestsanering een enorme kostenpost wordt voor gebouweigenaren en daardoor de verduurzaming vertraagt.

 

Aanpak hele gebouw

Verzekeraars willen alleen van de asbestdaken af. Die daken zijn echter slechts een onderdeel van het hele asbestprobleem. De meest gevaarlijke soorten asbest bevinden zich juist in de gebouwen, aldus de VNG. Zij pleit dan ook voor een bredere aanpak, die zich richt op het hele gebouw:

- Bundel de (bredere) asbestopgave met maatschappelijke opgaven (energietransitie) om de effectiviteit van beleid te vergroten.

- Maak een duidelijke scheiding van de rollen tussen markt en overheid door een aantal activiteiten te beperken tot Rijk, provincies en gemeenten.

- Zorg voor gezonde marktwerking en zet druk op innovatieve en simpelere werkwijzen om kosten voor eigenaren te reduceren, met behoud van aandacht voor veiligheid en gezondheid.