Voorstel tijdelijke noodwet stikstof: geen vergunning maar melding

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-11-2019

De Kamerleden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) hebben het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof aan de Tweede Kamer aangeboden. Door deze noodwet moeten boeren, bouwers en anderen weer aan de slag kunnen. De wet stelt voor dat de vergunningplicht voor projecten van dringend openbaar belang wordt vervangen door een melding aan Gedeputeerde Staten. Alle projecten op het gebied van woningbouw, bouw van infrastructuur en landbouw moeten dan worden aangemerkt als project van dringend openbaar belang, behalve megastallen.

 

Grondvervoer

Om bijvoorbeeld bouwprojecten doorgang te laten vinden, is het noodzakelijk dat de grond en baggerspecie afgevoerd kunnen worden. Nu het dossier over de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) nog in ontwikkeling is, is ervoor gekozen om bij ministeriële regeling regionale plaatsen aan te wijzen waar deze grond en baggerspecie naartoe kan worden gebracht. Zo ontstaat inzicht in de plaatsen waar deze grond ligt en kan, als er een definitieve regeling is, worden bekeken hoe met deze grond en baggerspecie moet worden omgegaan.

 

Vergunning overdragen

De noodwet regelt verder dat een landbouwbedrijf de ruimte die een vergunning biedt volledig kan overdragen aan een ander landbouwbedrijf. Deze volle capaciteit wordt bij de overdracht niet beperkt naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit en er wordt geen afroming toegepast op de capaciteit. Met overgangsrecht worden lopende vergunningsaanvragen gelijkgesteld met de meldingsplicht. Wanneer op een lopende vergunningaanvraag nog niet is beslist, wordt deze automatisch na de inwerkingtreding van deze wet omgezet naar een melding. Een vergunning is dan niet meer nodig.

 

Het gaat om een tijdelijke noodwet, die na een half jaar automatisch vervalt.