Wijziging Wet bescherming Antarctica

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-04-2018

De Wet bescherming Antarctica wijzigt om zo de toegang tot speciaal beschermde gebieden te verruimen, de vergunningplicht uit te breiden en de positie van internationale waarnemers te verduidelijken. Hiervoor is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

 

Knelpunten oplossen

Het doel van de wijziging is om een aantal knelpunten op te lossen in de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica (WbA). Die knelpunten zijn aan het licht gekomen in de praktijk van de vergunningverlening en na maatschappelijke consultaties. Die werden onder andere georganiseerd toen Nederland zijn Polaire Strategie 2016-2020 opstelde.

 

Beschermde gebieden

Een van de knelpunten is het Nederlandse verbod om speciaal beschermde Antarctische gebieden te betreden voor niet-wetenschappelijke doeleinden, dat strenger is dan de internationale standaarden. Dat kan ertoe leiden dat organisatoren een vergunning in het buitenland aanvragen. Een ander knelpunt is het feit dat het onmogelijk is om reizen van Nederlandse organisatoren vooraf te toetsen aan de hand van een Nederlandse vergunning, wanneer die reis vanuit het buitenland wordt georganiseerd zonder toetsing aldaar. Ook is er onduidelijkheid over de positie van internationale waarnemers, onder andere over het betreden van beschermde gebieden.

 

Slechts een relatief klein aantal betrokkenen heeft te maken met deze knelpunten. Toch is een oplossing nodig, om de WbA een werkbaar juridisch instrument te houden om Antarctica te beschermen en de Nederlandse internationale verplichtingen invulling te geven.