Wijziging Wet milieubeheer over asbest en asbesthoudende producten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-02-2017

Het wordt mogelijk om met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te verbieden om asbestproducten voorhanden te hebben. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel omvat verder enkele kleine wijzigingen en verduidelijkingen van de Wet milieubeheer.

 

Kanker door asbest

Asbestvezels kunnen bij de mens op termijn kanker veroorzaken. De belangrijkste bronnen van asbestvezels zijn inmiddels aangepakt. Veruit de belangrijkste bron was de productie van asbesthoudende producten (asbestproducten). Hiervoor geldt in Nederland al sinds 1993 een algemeen verbod. Ook asbestwegen, waarin asbestproducten als verhardingmaterialen zijn toegepast, zijn inmiddels verboden. Het kabinet streeft ernaar ook de resterende bronnen van asbestvezels aan te pakken.

 

Actief verwijderen

De nieuwe bepaling geeft uitdrukkelijk de mogelijkheid om per AMvB de plicht op te leggen om asbest(producten) in bouwwerken te verwijderen en de verontreiniging die een gevolg is van dergelijke toepassingen en de afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu zijn terechtgekomen actief te verwijderen.

 

Asbestdaken verboden

Daken van cementplaten waarin asbestvezels zijn verwerkt (asbestdaken) zijn op dit moment de belangrijkste bron van asbestvezels, die vrijkomen door voortschrijdende verwering en incidenten. Het kabinet wil in een AMvB vaststellen, dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.