Windparken op land vragen meer tijd, maar leveren meer op

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-07-2019

Windparken op land vragen meer tijd dan gepland, maar leveren wel meer duurzame energie. De productiecapaciteit van 6000 megawatt in 2020, zoals afgesproken in het energieakkoord, wordt naar verwachting niet volledig gehaald. Daar staat tegenover dat de nu geplande windparken samen uiteindelijk in 2023 in totaal ongeveer 7200 megawatt kunnen opleveren, wat bijna 20 procent meer is dan de doelstelling.

 

Dat concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) in de Monitor Wind op Land 2018, die minister Wiebes (Economische Zaken) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Deze inzichten komen overeen met de vorig jaar gepubliceerde Monitor Wind op Land 2017; alleen verwachtte men toen nog een totale opbrengst van bijna 6900 megawatt.

 

Langere processen

Eind vorig jaar stond er in Nederland 3382 megawatt aan operationeel vermogen windenergie op land. RvO stelt dat het (vrijwel) zeker is dat eind volgend jaar 4726 megawatt windvermogen operationeel zal zijn in Nederland (79 procent van de doelstelling). Daarbovenop kan 516 megawatt geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden, maar daar bestaat grotere onzekerheid over: soms lopen processen langer omdat zorgvuldig rekening moet worden gehouden met de veiligheidseisen bij luchthavens, de natuur, de aansluiting op het elektriciteitsnet of het verkrijgen van lokaal maatschappelijk draagvlak.

 

Overlast beperken

De monitor onderstreept het belang van samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten en de windsector. Daarbij wordt ook stilgestaan bij goede voorbeelden. Zo geven veel omwonenden bijvoorbeeld aan dat ze er last van hebben dat het rode veiligheidslicht op de windmolens knippert. Inmiddels is het mogelijk dat het licht permanent kan branden en bij helder zicht gedimd kan worden, zodat er minder overlast is. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om het licht alleen aan te doen als er een vliegtuig in de buurt komt.