De MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Wij hebben de start van de editie 2020 helaas uit moeten stellen tot na de zomer. In deze tijd is het niet opportuun om onze verkiezing te organiseren, menen wij. Een ondernemer die bezig is met de vraag of zijn bedrijf deze crisis overleeft gaan wij niet belasten met een vragenlijst. Gemeenten hebben nu ook andere prioriteiten. 

 

U kunt uw belangstelling wel vast kenbaar maken. Wij kunnen dan deze periode benutten voor alle voorbereinde maatregelen om (hopelijk) in september een vliegende start te maken.

 

U kunt hiervoor rechtstreeks naar het aanmeldformulier. Hieronder meer informatie over het onderzoek en het onderscheid tussen de Standaard en Extra Peiling. 

 


MKB-Nederland reikt eens in de twee jaren de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente uit. Ondernemers spreken zich in dit grootschalige onderzoek uit over het lokale ondernemersklimaat. Deze prijs dient als stimulans voor de gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en moet een beter ondernemersklimaat dichterbij brengen.

 

Veel gemeenten zijn volop bezig met de uitvoering van het collegeprogramma en zijn nu halverwege. Een mooi tijdstip om tussentijds te peilen hoe mkb-vriendelijk uw gemeente is. Voor de komende editie zijn bovendien nieuwe vragen opgenomen over de betrokkenheid van ondernemers bij de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie / de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Update maart 2020: De coronacrisis vraagt veel van gemeenten. Hoe betrokken zijn zij bij het ondersteunen van het lokale bedrijfsleven in deze crisistijd? Zijn loketten snel geopend, hoe is het met de bureaucratie, met de informatievoorziening? In het onderzoek zullen wij hier expliciet enkele vragen over opnemen.

MKB-Nederland biedt u graag de mogelijkheid om actief mee te doen aan de tweejaarlijkse MKB-ondernemerspeiling. 

 

 

Een Standaard- of Extrapeiling

U kunt actief meedoen aan het onderzoek door u aan te melden voor een Standaard- en Extrapeiling. Door mee te doen aan de MKB-peiling weet u hoe ondernemers tegen uw gemeente aankijken en welke onderwerpen ze belangrijk vinden. U beschikt hiermee - tegen relatief lage kosten - over informatie op maat gemaakt voor uw gemeente om heel gericht het ondernemersklimaat van uw gemeente te optimaliseren. U kunt met een Extrapeiling zelfs eigen vragen toevoegen om inzicht in door uzelf gekozen onderwerpen te verkrijgen. U kunt zich aanmelden voor de Standaardpeiling of Extrapeiling via het aanmeldformulier.

 

De Standaardpeiling bevat:

De Extrapeiling bevat:

 • Onderzoek met de basisvragenlijst
 • Onderzoek met de basisvragenlijst

 

 • Maximaal tien extra vragen over door u aangedragen items

 

 • Vergelijking met andere gemeenten en resultaten uit het verleden (op basis van de basisvragenlijst)
 • Overzichtelijke rapportage op basis van de vier pijlers
 • Overzichtelijke rapportage op basis van de vier pijlers
 • Overzicht van de sterke en zwakke punten van uw gemeente, bezien vanuit de perceptie van uw ondernemers
 • Overzicht van de sterke en zwakke punten van uw gemeente, bezien vanuit de perceptie van uw ondernemers
 • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening
 • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening
 • Inzicht in de positie van uw gemeente op de landelijke en provinciale ranglijst
 • Inzicht in de positie van uw gemeente op de landelijke en provinciale ranglijst. Inzicht in hoe deze positie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld

Kosten: 2.500,- euro

Kosten: 2.950,- euro

Bestel nu de Standaardpeiling

Bestel nu de Extrapeiling

 

Nieuw: combineer de MKB-Peiling met een masterclass

Waarom scoren bepaalde gemeenten zo hoog bij ondernemers? Aan de hand van best practices van goed presterende gemeenten in onze ranglijst hebben wij een Masterclass ontwikkeld. Hiermee kunt u uw eigen beleid toetsen en waar nodig verbeteren. In overleg spreken wij inhoud, opzet en kosten nader met u af. Na uw aanmelding zullen wij contact opnemen om u uw eventuele belangstelling door te spreken.

 

(tekst loopt door onder de foto's)

De winnaars van 2018: Rijssen-Holten (beste gemeente) en Almere (beste stad)

Rijssen-Holten de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland 2018Almere mkb-vriendelijkste stad 2018

 

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die begin 2019 (editie 2018) voor de vijfde keer landelijk werd uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten in Nederland worden geënquêteerd, zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld.  

Doel van het onderzoek

Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemingen tot stand. Doel van deze verkiezing is op ludieke, maar zeker ook op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor belang van bevorderen lokaal ondernemerschapsklimaat.

 

MKB-Nederland ziet dat veel gemeenten hun plaats op de landelijke en provinciale/regionale ranglijst serieus nemen. Veel gemeenten noemen de verkiezing en de ambitie om bij een volgende meting hoger te eindigen op de ranglijst ennemden expliciet in hun beleid. Een goede zaak!

 

Vier pijlers

Het onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten.

 

Ranglijst

Het onderzoek levert uiteindelijk een ranglijst op van gemeenten. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in haar provincie en landelijk is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het zegt feitelijk niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.
De 40 grootste gemeenten krijgen ook een aparte ranglijst. Zij kampen door hun schaalgrootte immers met andere problemen. Maar hebben tegelijkertijd meer mogelijkheden en middelen om zich te profileren richting ondernemers. 

 

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2018

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2016

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2014