De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Doe mee met de editie 2020-2021
Bent u ondernemer, directeur-eigenaar, bedrijfsleider, directeur? Lees dan snel verder of vul gelijk de vragenlijst in!

Gemeenten zijn enorm belangrijk voor het lokale bedrijfsleven. Nu in coronatijd blijkt dat eens te meer. Is de gemeente telefonisch en of digitaal goed bereikbaar voor mkb-ers? Is er geregeld overleg met de lokale ondernemersorganisatie(s) over de noden en wensen van het lokale bedrijfsleven? Werkt het coronaloket snel en voortvarend? Communiceert de gemeente duidelijk en tijdig? Is er uitstel gegund van lokale belastingen of worden huurpenningen van gemeentelijk onroerend goed kwijtgescholden? Hoe zichtbaar is de wethouder en of de burgemeester? Voelen ondernemers zich gehoord?

 

Los van het coronabeleid kan de gemeente ondernemers steunen met veel verschillende maatregelen. Is er bijvoorbeeld een accountmanager (ook wel bedrijvencontactfunctionaris genoemd) of wellicht zelfs een Ondernemersplein of Ondernemershuis waar een ondernemer terecht kan? Probeert de gemeente de regeldruk tot een minimum te beperken of hebben bedrijven last van een 'paarse krokodil'? Wordt vooraf getoetst of mkb-beleid niet te ingewikkeld is? 

 

De gemeente heeft ook de zorg voor 'schoon en heel', en voor veiligheid. Denk aan de inzet van boa's, maar daarnaast heel concreet onderhoud van wegen of het openbare groen of de afvalophaal. Regeldruk is een immer terugkerend heikel punt: wat doet de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten? Een andere pijler is de lokale lasten. Hoe hoog is het tarief van de onroerende zaakbelasting voor bedrijfspanden? Of leges voor bijvoorbeeld een terrasvergunning, of precario? En wat is het niveau van de voorzieningen dat daar tegenover staat? Is er een Ondernemersfonds of Bedrijveninvesteringszone (BIZ) waar de gemeente aan meebetaalt? Is er iemand die de belangen behartigt voor ondernemers in een dorpskern, binnenstad (zoals een centrummanager), winkelcentrum, bedrijventerrein?

 

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar de gemeente in het beleid bepalend is voor ondernemers. Kortom: het is van groot belang dat een gemeente mkb-vriendelijk is. En u hebt daar invloed op. Nummer 1 worden op deze lijst willen alle gemeenten! Dat betekent immers: tevreden ondernemers. En dat is gunstig voor het vestigingsklimaat – het trekt nieuwe bedrijvigheid aan - en het imago van de gemeente. Of die begeerde plek ook wordt gehaald? Dat is aan u. Wat voor rapportcijfer geeft u uw gemeente?

 

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moeten zij er voor u, de ondernemer zijn, voor het lokale bedrijfsleven. Maar in hoeverre slaagt uw gemeente hierin? Hoe ervaart u als ondernemer de dienstverlening? En wat kan uw gemeente concreet voor ondernemers en bedrijven doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen?

Laat u uw stem horen in onze zoektocht naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland? Doe mee aan ons onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente of stad van Nederland! Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Ranglijst

Het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente is voor veel gemeentebestuurders al jaren een positieve prikkel voor nieuw beleid of initiatieven om het lokale ondernemersklimaat te stimuleren. In dit onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova, geven elke twee jaar zo'n twintigduizend ondernemers aan hoe zij de gemeentelijke dienstverlening op tal van aspecten waarderen. Hier komen uiteindelijk een provinciale en een landelijke ranglijst uit van gemeenten die mkb-vriendelijk zijn. Alle gemeenten in Nederland krijgen een plek op die ranglijst.

 

(tekst loopt door onder de foto's)

 

De winnaars van 2018: Rijssen-Holten (beste gemeente) en Almere (beste stad)

Rijssen-Holten de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland 2018Almere mkb-vriendelijkste stad 2018

 

De verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. De tweejaarlijkse prijs, die in 2019 (editie 2018) voor de vijfde keer landelijk werd uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten in Nederland worden geënquêteerd, zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld.

Vier pijlers

Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten.

 

Doel van het onderzoek

Stimuleren van lokaal ondernemerschap is van groot belang voor de Nederlandse economie en komt vooral tot stand in samenspraak tussen gemeenten en ondernemingen. Met deze verkiezing wil MKB-Nederland aandacht gemeenten prikkelen het beste lokale ondernemerschapsklimaat te ontwikkelen. Ze kunnen daarom bij ons een rapport afnemen met de uitkomsten van het onderzoek. Veel gemeenten doen dit ook, want nummer 1 worden willen ze allemaal! Dat betekent immers: tevreden bedrijfsleven. Omdat wij geloven in een positieve prikkel, en daarom niet aan naming en shaming willen doen, publiceren we alleen de top-100.

 

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2018

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2016

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2014

 

Bent u ondernemer, directeur-eigenaar, bedrijfsleider, directeur? Vul dan hier de vragenlijst in! 

Gemeenten konden zich tot uiterlijk 29 januari 2021 inschrijven om actief deel te nemen aan dit unieke onderzoek en inzicht te krijgen in hoe het lokale bedrijfsleven denkt over het mkb-beleid. Kijk hier voor meer informatie.