Branchevereniging aan het woord: ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2022

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Wouter van Soest van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

 

Vertel eens over uw branchevereniging.

“ActiZ is een branchevereniging met zo’n 400 leden die bijna een half miljoen medewerkers in dienst hebben. Onze leden zijn verantwoordelijk voor zo’n 90 procent van de ouderenzorg in Nederland en zijn actief in verpleeghuizen, de thuiszorg, en andere vormen van zorg aan huis. Het overgrote deel van de zorg van onze leden is gericht op mensen die thuis wonen.”

 

Hoe lang bent u directeur, en wat is uw achtergrond?

“Ik werk al geruime tijd in de ouderenzorg in verschillende rollen, en sinds 2017 met heel veel plezier als directeur bij ActiZ. Ik heb eerder in de verzekeringswereld gewerkt als directeur van VGZ-IZA en heb in die tijd meegedacht over de hervorming van het verzekeringsstelsel. Daarvoor heb ik zo’n tien jaar gewerkt als verpleegkundig manager in verschillende ziekenhuizen.”

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

“De vergrijzing in ons land betekent dat veel mensen in de toekomst thuis zorg nodig zullen hebben. Lang niet alle ouderen die zorg nodig hebben, komen in een verpleeghuis terecht. De vraag neemt enorm toe, terwijl het aantal mensen dat werkt in de zorg afneemt. Daar komt nog bij dat er ook in andere sectoren veel vraag is naar personeel. De vraag voor ons is dus: hoe kunnen we ervoor zorgen dat je als werkgever aantrekkelijk blijft?”

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

“Een van onze punten is een marktconform salaris. Wij zijn daarvoor afhankelijk van publiek geld. Maar wat net zo belangrijk is, is dat de politiek zich uitspreekt over realistische verwachtingen van de zorg. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de financiële ruimte die wij hebben als branche. Daarbij hoort ook eerlijk zijn over wat dit betekent. Namelijk dat het type en de hoeveelheid zorg die ze krijgen niet datgene is wat ze misschien verwachten of gewend zijn uit het verleden.”

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

“De zorg komt er in de toekomst anders uit te zien. De oplossing zit niet alleen maar in meer geld; we zullen meer moeten inzetten op digitalisering. De zorgwereld is van oudsher behoudend, dus je ziet dat die digitalisering nog wat langzaam gaat. Daarnaast zijn er afspraken met het kabinet over andere woonvormen om ouderen in de toekomst beter en langer thuis te laten wonen. Denk bijvoorbeeld aan hofjes waar ouderen voor elkaar kunnen zorgen. En we zullen nog meer gaan samenwerken met andere branches, zoals huisartsen. Dat is soms lastig, want iedereen heeft de zorg op een eigen manier georganiseerd. Maar we willen voorkomen dat mensen thuis vastlopen en ineens zwaardere zorg nodig hebben.”

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

“Omdat MKB-Nederland, samen met VNO-NCW, aandacht heeft voor grote maatschappelijke uitdagingen. In onze eigen lobby hebben we daar profijt van. Wat ons betreft zou er vanuit MKB-Nederland wel nog meer aandacht mogen zijn voor de maatschappelijke vraagstukken en de effecten op langere termijn, naast de lobby voor ondernemersvraagstukken op de korte termijn. Ons lidmaatschap betekent ook dat we snel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen die voor ons van belang zijn. We krijgen als lid toegang tot bijvoorbeeld de SER, die met name de laatste tijd relevante adviezen heeft uitgebracht voor onze branche.”

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

“Dan zou ik toch kiezen voor de directeur van Sportvisserij Nederland, Joop Bongers. Vissen doe ik graag in mijn vrije tijd, en het is weer heel iets anders dan mijn eigen vakgebied.”