Branchevereniging aan het woord: Glastuinbouw Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-02-2022

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week: directeur Ruud Paauwe praat ons bij over Glastuinbouw Nederland en alles wat er speelt in de glastuinbouwsector.

 

Vertel eens over uw branchevereniging?

‘Wij zijn de branchevereniging van ondernemers in de glastuinbouw. Onze producten brengen gezondheid – groente en fruit – en geluk: bloemen en planten. We hebben 45 mensen in dienst, onder wie themaspecialisten op gebied van plantgezondheid, arbeid, water, energie en gezondheid & geluk. Zij faciliteren en adviseren leden om het beste uit hun onderneming te halen.

We hebben 1.300 leden die samen 80 procent van de 8.500 hectare van het glastuinbouwareaal voor hun rekening nemen. Met 0,2 procent van het grondgebruik in Nederland vertegenwoordigt de sector 1,1 procent van het bruto binnenlands product: 7,3 miljard euro. Het glastuinbouwcluster heeft een exportwaarde van 9,2 miljard en de sector een productiewaarde van 6,1 miljard.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben 5,5 jaar directeur. Zelf kom ik tussen de kassen vandaan. Ik heb tuinbouw gestudeerd en later ook bedrijfskunde. Daarna heb ik onder meer gewerkt bij ABN Amro als agrarisch specialist en bij Rabobank als sectormanager glastuinbouw.’

 

Welke actuele kwesties spelen er voor jullie?

‘Allereerst de urgente energiesituatie. Glastuinbouwbedrijven zijn de dupe van een gasmarkt die wordt beïnvloed door geopolitieke verhoudingen in de wereldmarkt. Telers krijgen een kostprijsverhoging vanwege de gasprijs die ze, in tegenstelling tot andere sectoren, niet kunnen doorbelasten in hun producten. De verkoopprijzen worden namelijk op een Europese of wereldmarkt bepaald. Er is ook onzekerheid over de gaslevering, want we vrezen dat de gasvoorraad binnen afzienbare tijd op is. We zitten daarover met de ministeries om tafel. En we zijn samen met MKB-Nederland en VNO-NCW hard aan het lobbyen om een kentering te maken, want zo gaat het echt niet langer.

 

Een ander issue is plantgezondheid. We zijn een transitie aan het maken naar geïntegreerde teelt met minder middelen. Steeds meer middelen verdwijnen, maar er zijn niet altijd alternatieven. Het beleid is nog niet afgestemd op wat er wordt toegelaten. Er zijn grote zorgen over de kennis van beleidsmakers, in combinatie met polarisatie, nieuwsonjuistheden en keuzes om stemmen te winnen bij verkiezingen.

 

Als deze problemen niet opgelost worden, zijn we er straks niet meer als sector. Dan komen de producten wel ergens anders vandaan, uit Zuid-Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Maar dan met meer vervuiling en een hogere milieu-footprint. Als beleidsmakers en NGO’s daar onvoldoende oog voor hebben, dan verdwijnt de sector en zal de milieubelasting per product enkel toenemen.’ 

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branchevereniging en die van de branchevereniging in het algemeen?

‘We gaan een consolidatieslag krijgen. Steeds meer leden zullen afvallen, de bedrijven zullen groter worden. En wij moeten mee veranderen, bijvoorbeeld door in de keten samenwerking op te zoeken. Alle brancheverenigingen staan onder druk door de trends van afnemende collectiviteit en toenemende polarisatie. Het wordt lastiger te zorgen dat binnen een branchevereniging iedereen gehoord wordt. Dat met ieders belangen rekening gehouden wordt en niet één richting de overhand krijgt. We moeten blijven onderzoeken hoe we het, met oog op de toekomst, anders gaan organiseren.’

 

Waarom zijn jullie lid van [vno:vnomkb]?

‘Om dezelfde reden dat telers bij ons lid worden: samen kun je een grotere vuist maken. Bij bepaalde thema's zitten MKB-Nederland en VNO-NCW direct aan tafel met de minister en daar kunnen ze invloed uitoefenen.’

 

Met welke branchedirecteur zou u een dagje willen ruilen?

‘Ik zou best weleens willen ruilen met de branchedirecteur van de scheepvaart, omdat ik het vermoeden heb dat de mentaliteit van de leden erg lijkt op die van onze telers.’

 

Meer weten? Kijk op Glastuinbouw Nederland of neem contact op met Ruud Paauwe