Branchevereniging aan het woord: Stichting MKB Financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-09-2022

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering, de belangenorganisatie voor non-bancaire financiers.

 

Vertel eens over uw branche en organisatie.

‘Wij vertegenwoordigen non-bancaire financiers in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn crowdfundingsplatformen, aanbieders van factoring of leaseproducten en mkb-fondsen. Onze branche financiert jaarlijks zo’n 3 miljard euro aan 42.000 mkb-bedrijven. En de sector is sterk groeiende: het aantal financieringen in Nederland stijgt jaarlijks met dertig procent. Onze stichting vertegenwoordigt op dit moment driekwart van alle verstrekte financieringen.’

 

Wat is uw achtergrond?

‘Ik ben sinds de start van de stichting vier jaar geleden voorzitter. Daarvoor ben ik lange tijd zelf ondernemer geweest en heb me daarnaast ook altijd beziggehouden met het stimuleren van ondernemerschap in Nederland. Zo was ik betrokken bij de oprichting van het European Crowdfunding Network en ben ik verbonden aan de Universiteit Utrecht als directeur van het Europese onderzoekscentrum naar Alternatieve Financiering.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Een van de belangrijkste kwesties is zelfregulering van onze sector. Het toezicht op onze branche is nog niet centraal geregeld. Wel hebben we samen met MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken twee keurmerken ontwikkeld: het Keurmerk Erkend MKB Financier voor aanbieders van financiering en het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB voor onafhankelijke adviseurs. Met een derde keurmerk voor aanbieders van kortetermijnfinancieringen zijn we nog bezig. De afgelopen jaren is deze laatste groep enorm gegroeid. Dat willen we in goede banen leiden om regulering van bovenaf te voorkomen, en deze vorm voor ondernemers toegankelijk te houden. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een centraal frauderegister. Het register dat banken hebben, is nog niet toegankelijk voor onze branche.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Naast het frauderegister en zelfregulering is dat het zekerhedenrecht. Op dit moment kan een onderpand dat bij een bank in gebruik is, niet worden ingezet om elders financiering aan te vragen. Ook bij aflossing blijft dit onderpand in handen van de bank, waardoor bedrijven vastzitten aan één financier. Dat zorgt voor een ongelijk speelveld. Wij willen dat ondernemers bij een gedeeltelijke aflossing onderpand vrij kunnen maken voor een andere aanbieder.

Ook zijn we bezig met het opzetten van een centraal platform waar alle financiële aanbieders makkelijk terug te vinden zijn en ondernemers begeleid worden bij het vinden van passende financiering. Dat doen we in samenwerking met overheid en banken. Met alles wat nu op ondernemers afkomt, staat dit hoog op de politieke agenda.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Internationaal gezien is non-bancaire financiering al langer in opkomst, en dat zal zeker doorzetten. Die groei is te verklaren door een samenloop van omstandigheden. De regels voor banken zijn na de financiële crisis flink aangescherpt. Ook zijn kantoren van banken weg uit het straatbeeld, waardoor mensen eerder online op zoek gaan en alternatieven vinden. Non-bancaire financiering krijgt steeds meer bekendheid, bij ondernemers maar ook bij financieel adviseurs. Het sluit beter aan bij hedendaagse behoeften van ondernemers.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘In de eerste plaats om gehoord te worden, maar we vinden het ook heel belangrijk om in contact te komen met andere brancheorganisaties voor kennisuitwisseling. Die hebben vaak behoefte aan kennis over andere manieren van financieren, en die kennis delen wij graag. Of dat nu tijdens een bijeenkomst is of peer-to-peer.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Dan zou ik kiezen voor de directeur van Horeca Nederland of INretail. Vanwege alles wat er nu speelt lijkt me dat een ontzettende uitdaging. Wat komt er op ze af, hoe gaan ze daarmee om en hoe kanaliseer je dat? Daar zou ik wel een dagje achter de schermen willen kijken.’