Branchevereniging aan het woord: ZKN, de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-05-2022

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Paulette Timmerman over Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

 

Vertel eens over uw branchevereniging?

'ZKN bestaat sinds 1990 en pleit voor toegankelijke en efficiënte medisch specialistische zorg. Onze 139 leden zijn veelal gefocust op een specialisme in kleinschalige centra. Een belangrijke stap voor onze branche was de nieuwe zorgverzekeringswet die in 2006 in werking trad. Sindsdien wordt ook de zorg die klinieken bieden vanuit de basisverzekering vergoed. Tegelijkertijd is het ZKN-keurmerk in het leven geroepen om de hoge kwaliteitsstandaard en veiligheid in onze klinieken te waarborgen.'

 

Wat is uw achtergrond?

'Ik werk sinds september 2014 bij ZKN. De rode draad in mijn werk is zorg en ondernemerschap: hiervoor heb ik gewerkt in de toeleveringsbranche van de zorg. Dat vind ik ook het mooie van ZKN, ondernemerschap en zorg gaan hier hand in hand. Met daarbij een drive om zorg van hoge kwaliteit zo effectief mogelijk te organiseren voor patiënten.'

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

'Tijdens corona heeft onze branche veel patiënten opgevangen die niet in de ziekenhuizen terechtkonden. In 2021 waren dat er 200.000 boven op onze standaard 1 miljoen patiënten per jaar. Nu speelt het inhalen van planbare zorg: er wachten in Nederland nog zo’n 100.000 patiënten op een uitgestelde behandeling. Grotendeels gaat het om laagcomplexe zorg die een kliniek ook kan bieden. De cijfers laten zien dat een alternatief nodig is, en dat onze branche capaciteit heeft. 

Een andere belangrijke kwestie is de onderhandeling over het integraal zorgakkoord, waarin we samen met andere zorgpartijen vastleggen hoe we de komende jaren de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg borgen.'

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

'Het leveren van passende zorg: de zorgvraag van het individu moet bepalen waar een patiënt het beste zorg kan krijgen. We zijn gewend om alles in het ziekenhuis te doen, maar er zijn wel degelijk alternatieven. Met nauwelijks extra personeel heeft onze branche het afgelopen jaar 20 procent extra patiënten kunnen behandelen. Door zorgprocessen anders in te richten, kun je met weinig mensen heel veel zorg leveren: denk aan digitalisering en uniforme gegevensuitwisseling. Verder denken wij dat veel laagcomplexe zorg niet vraagt om landelijke of regionale regie. De leden van ZKN kunnen dit type zorg innovatief en multidisciplinair oplossen.'

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

'We staan met elkaar voor uiteenlopende uitdagingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het opleiden van medisch specialisten wanneer zorg zich verplaatst naar klinieken? Wij zouden daar heel graag aan willen bijdragen. Want waar kan je het vak van orthopeed beter leren dan in orthopedische kliniek? En als we het systeem echt durven te veranderen, dan denk ik dat marktwerking de zorg kan verbeteren. Dat betekent namelijk ook een grotere autonomie voor de patiënt met inzichten in wachttijden, in kwaliteit van zorg en in uitkomsten van behandelingen.'

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

'De zorg is een van de grootste werkgevers in Nederland en zou daarom wat mij betreft nog wel wat meer aandacht mogen krijgen binnen VNO-NCW. De diversiteit onder de leden is te groot om te komen tot één gezamenlijk lobbyagenda. Om het perspectief op passende zorg meer onder de aandacht te brengen, neem ik zitting in de nieuwe strategische beleidscommissie Gezondheid en Welzijn, die ik een mooie toegevoegde waarde vind.'

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

'“Ik zou graag een dag ruilen met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Hoe kun je de belangen van alle leden dienen in zo’n rol? En hoe maak je daarin keuzes? Dat lijkt me een interessante dynamiek om te ervaren.'

 

Lees meer over