Algemeen Overleg Arbeidsmigratie 3 februari 2021, brief aan de VC voor SZW van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-01-2021

Geachte dames en heren,

 

Het tweede advies van het Aanjaagteam Roemer over de positie van arbeidsmigranten draagt de titel “Geen tweederangs burgers”. Wij onderschrijven die mening over arbeidsmigranten in Nederland en wij staan voor een cultuur en beleid dat ook inhoud geeft aan dat uitgangspunt. Dat lukt ook in het overgrote deel van de gevallen, zoals het Aanjaagteam vaststelt. Tegelijk stellen we met het Aanjaagteam en het kabinet vast dat er in ons land te vaak situaties voorkomen die daarmee in strijd zijn. Dat is schadelijk voor de betreffende arbeidsmigranten zelf en ook voor Nederland als aantrekkelijk land om te werken en te verblijven. De aanpak die het Aanjaagteam bepleit, is vaak vergaand maar dat is ook nodig om hardnekkige misstanden te bestrijden. Centraal moet staan dat de aanpak effectief is en tegelijk geen onevenredige lasten veroorzaakt bij bona fide partijen.

 

Daarnaast vinden wij het van belang om discussies die een veel bredere impact hebben dan alleen op arbeidsmigratie ook in de breedte te voeren. Dat betekent concreet dat discussies over flexibele arbeid en uitzendarbeid in een breed perspectief moeten worden geplaatst. Er zouden geen drastische maatregelen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor de hele arbeidsmarkt, uitsluitend met het oog op het oplossen van specifieke problemen met arbeidsmigratie.

 

Tenslotte nog een algemene opmerking: het Aanjaagteam en de kabinetsbrief geven op meerdere punten het belang aan van overleg met sociale partners in sectoren. Dat onderschrijven wij van harte; de dynamiek is in verschillende sectoren erg verschillend en dat moet ruimte krijgen in het beleid. Daarom pleiten wij voor experimenteerruimte op zo veel mogelijk terreinen per sector of per regio, voordat beleid algemeen wordt ingevoerd.

 

In deze brief gaan we in op een aantal specifieke onderdelen van het advies.

 

 

Zie de Download voor de volledige brief.

Lees meer over