Het project: Duurzaam, energie, besparen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-03-2021

Bedrijven die veel energie verbruiken, moeten sinds 1 juli 2019 aan de overheid laten weten welke wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen ondernemers bij het voldoen aan deze informatie- en energiebesparingsplicht. Daarom is 28 januari 2021 de website DEB.nl (Duurzaam Energie Besparen) gelanceerd. Projectleider Wayra Kowsoleea vertelt.

 

WATTjekuntbesparen.nl

De bedoeling van de informatieplicht Energiebesparing is om bedrijven bewuster met energie te laten omgaan. Bovendien kunnen toezichthouders zich zo richten op de organisaties die niets invullen of niets aan energiebesparing doen. De informatieplicht geldt voor bedrijven en organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken. In Nederland zijn dit er naar schatting 70 tot 100.000. 

“Ongeveer 52.000 van hen hebben inmiddels gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We zijn blij dat we zoveel bedrijven hebben weten te bereiken met onze voorlichtingscampagne WATTjekuntbesparen”, zegt Kowsoleea. Bij deze campagne, die sinds 2019 loopt (eerder onder de noemer WATTjemoetweten), werken MKB-Nederland en VNO-NCW samen met 56 regionale en brancheorganisaties. Radiospotjes, billboards en online advertenties attenderen ondernemers op de informatieplicht. Op de website kunnen zij checken of zij onder de informatieplicht vallen en vinden ze stappenplannen, checklists en bijeenkomsten in de regio. Deze campagne is in 2020 opgevolgd door de campagne Wattjekuntbesparen.nl.

 

Maatregelen nemen met DEB.nl

De volgende stap is om ondernemers ook te helpen de maatregelen daadwerkelijk te nemen. “Voor negentien bedrijfstakken heeft de overheid een lijst opgesteld van erkende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar, zoals ledverlichting en dak, vloer- en spouwisolatie. Op www.DEB.nl kunnen ondernemers inloggen voor informatie over de maatregelen die op hun bedrijf van toepassing zijn. De digitale bespaarassistent laat ondernemers zien wat ze zelf kunnen doen, wat de gemiddelde investering is en desgewenst worden ze doorverwezen naar gecertificeerde installateurs in de buurt. Daarnaast zullen er op de website praktijkverhalen van ondernemers te vinden zijn.” 

Kowsoleea is van huis uit gedragspsycholoog. Heeft ze nog iets aan haar expertise bij haar werkzaamheden voor deze campagnes? “Gedragsverandering begint bij bewustwording. Daar hebben we de afgelopen tijd aan gewerkt. Ook wil je mensen handvatten bieden. En dat doen we nu met DEB.nl, met concrete en branche-specifieke tips om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. DEB.nl is praktisch, zeer gebruiksvriendelijk en gratis te gebruiken, door steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

 

Meer weten? Neem contact op met Wayra Kowsoleea.

Lees meer over