Het project: Groene Groeiers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-11-2020

Ruim 400 bedrijven hebben zich aangesloten bij Groene Groeiers, het netwerk van VNO-NCW voor ondernemers die investeren in de circulaire economie en energietransitie. Uitdagers en oplossers in het bedrijfsleven vinden elkaar rond specifieke groene uitdagingen.  

 

Matchmaking

‘De corebusiness van Groene Groeiers is matchmaking: bedrijven aan elkaar koppelen die samen tot een rendabele, duurzame businesscase kunnen komen. Op deze manier zetten we het innovatief vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven in om de wereld duurzamer te maken’, zegt programmamanager Annemarie van Oorschot.

Aan de ene kant staat een bedrijf met een probleem (de ‘uitdager’) op het gebied van bijvoorbeeld waterzuivering, energie of verpakkingsmateriaal. Aan de andere kant staan bedrijven die daarvoor innovatieve oplossingen denken te hebben (de ‘oplossers’). Zo kwam bouwer Heijmans dankzij het netwerk in contact met Mobile Cranes, dat volledig elektrisch aangedreven mobiele hijskranen ontwikkelt. ‘Dit helpt om de CO2- en stikstofuitstoot van bouwprojecten te verminderen.’

‘Een ander voorbeeld: Unilever wil zijn voedselproducten graag verpakken in gerecycled plastic, maar de kwaliteit van dit plastic is niet hoog genoeg. Groene Groeier Obbotec kan met een nieuwe chemische technologie een gerecycleerd plastic van de gewenste kwaliteit maken. Op dit moment loopt er een pilot om deze technologie te testen.’

 

Stikstof

De stikstofcrisis vraagt om creatieve oplossingen. Uitdagers uit de bouw, landbouw, industrie en natuur hebben de afgelopen tijd hun problemen gepresenteerd. ‘Met behulp van Innovatiespotter, een bedrijf dat startups en mkb’ers opspoort die zich bezighouden met innovatie, technologie en duurzaamheid, hebben we vijftig potentiële oplossers gevonden. Een deskundige jury heeft vervolgens veertien matches tussen uitdagers en oplossers geselecteerd. Dit gebeurde op basis van de volgende criteria: omvang van de stikstofreductie, economische haalbaarheid en mogelijkheden tot opschaling.’

Gisteren was er een online bijeenkomst met ‘versnellingstafels’ voor deze veertien matches. Samen met vertegenwoordigers van overheid, financiële instellingen, kennisinstituten en brancheorganisaties probeerden uitdager en oplossers de stap naar implementatie en opschaling te zetten. Na dit programmaonderdeel gingen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en programma directeur-generaal Stikstof Helen van Dongen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met elkaar in gesprek. ‘Dat ging over hoe overheid en bedrijfsleven gezamenlijk het stikstofvraagstuk kunnen aanpakken en hoe ze belemmeringen voor verandering en vernieuwing kunnen wegnemen.’