Kennismaken met Ton Schoenmaeckers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-02-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van MKB-Nederland en VNO-NCW beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Ton Schoenmaeckers, die internationale sociale zaken, arbeidsmigratie, arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen in zijn portefeuille heeft.

 

Internationale sociale zaken, vertel eens.

‘Ik houd mij vooral bezig met issues die wereldwijd spelen, die aan de orde zijn bij de OESO in Parijs en de ILO in Genève. De ILO is een verdragsorganisatie van de Verenigde Naties en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en regeringen van de 185 lidstaten. Het terugdringen van kinderarbeid staat hier bijvoorbeeld op de agenda. Ook werkt de ILO aan afspraken over internationale ketenverantwoordelijkheid. In hoeverre zijn bedrijven verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers en afnemers? Voor de in- en doorverkoop van duurzame grondstoffen, producten en diensten in de keten?’

 

Je zit ook in het wereldwijde bestuur van de ILO.

‘Bij de verkiezing voor de Governing Body, zoals dat bestuur formeel heet, heeft VNO-NCW een zetel verkregen voor de Nederlandse werkgevers. Dit is bijzonder en interessant om mee te maken. Het leuke is dat Catelene Passchier van de FNV vicevoorzitter is van de Governing Body. Samen met de vertegenwoordiger van het ministerie van SZW zorgen we dus voor een polderlijntje in het internationale veld. Andere landen staan soms anders in het sociaal overleg of kennen meer een strijdmodel. Door de Nederlandse voorliefde voor overleg en praktische oplossingen onder de aandacht te brengen, kunnen we een nuttige rol spelen.’

 

En binnen de landsgrenzen?  

‘Met een groepje collega’s werk ik aan een aantal grotere dossiers, zoals arbeidsmigratie en de ideeën van de commissie-Borstlap. Die ideeën gaan over de positie en zekerheden van flexwerkers, zzp’ers en mensen met een vaste baan. Samen met de vakbonden proberen wij voorstellen te ontwikkelen waarop het nieuwe kabinet kan voortborduren. Alle politieke partijen gaan in hun verkiezingsprogramma’s in op de arbeidsmarkt van de toekomst, dit is hét moment om hier iets mee te doen.’

 

Je werkt al lang bij MKB-Nederland en VNO-NCW.

‘In 1985 ben ik begonnen bij het NCW. In de begintijd reed ik het hele land door om onze leden ter plaatse te ondersteunen bij cao-onderhandelingen. Daarna werkte ik in het Haagse circuit aan allerlei onderwerpen: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid… Ik ben ook nog zes jaar directeur geweest van een brancheorganisatie voor arbodiensten, destijds een nieuwe bedrijfstak. In die functie was ik klant van MKB-Nederland en VNO-NCW. Heel leerzaam, want toen werd ik mij ervan bewust hoe ik zelf altijd omging met de leden, wat er daarbij goed ging en wat beter kon. Eigenlijk zouden alle medewerkers van MKB-Nederland en VNO-NCW eens aan de andere kant van de tafel moeten zitten.’