Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-10-2018

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging 
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke 
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • ondermijning en cybercriminaliteit.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. MKB-Nederland biedt procesbegeleiding voor het KVO-B. Een KVO-Keurmerk is drie jaar geldig.

Er is ook een keurmerk voor winkelgebieden (KVO-W). Voor het KVO-W biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV begeleiding. 

Dit was 2018

In 2018 hebben 194 terreinen zich ge(her)certificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervan hebben 44 bedrijventerreinen voor het eerst het KVO-certificaat behaald. 

 

Veel KVO-werkgroepen van 2018 hebben hun certificaat weer gehaald. Uit vergelijkende cijfers blijkt dat er voor deze projecten goede resultaten zijn behaald. Onderstaand een overzicht van aantal percentages van deze projecten ten opzichte van hun eerdere certificering.

 

Aan de slag
Wij helpen u en uw collega-ondernemers graag om ook het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een projectteam van MKB-Nederland staat voor u klaar om u te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de certificering.

Aan het behalen van het Keurmerk zijn kosten verbonden. Projecten die al zijn gestart in 2016, 2017 en 2018 kunnen nog rekenen op kosteloze procesbegeleiding, voor nieuwe projecten geldt dat helaas niet meer. Voor alle projecten geldt dat er auditkosten zijn verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal terreinen en de plannen van aanpak. Neem contact op met een van onderstaande procesbegeleiders voor een inschatting. Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld kosten die voortkomen uit te nemen maatregelen, vergaderkosten, portokosten enz.

 

Voor meer informatie over KVO-B in uw regio en het aanvragen van procesbegeleiding, neem contact op met:

Friesland, Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

Onno Keuker (06-29512394)

e-mail: keuker@vnoncw-mkb.nl 

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg

Henny Bekkema (06-11351693)

e-mail: bekkema@vnoncw-mkb.nl