Regionaal investeringsfonds mbo

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-04-2021

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij nu in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren.

 

Mbo-studenten worden zo nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 165 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 154 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 312 miljoen euro geïnvesteerd.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met dit investeringsfonds dat samenwerking in de regio stimuleert en faciliteert. Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor dit fonds (regeling nationaal investeringsfondsmbo-2019-2022). Geld is nu toegekend aan:

 

De vitaliteitscampus, stedelijke vergroening en smart technology

In de provincie Groningen is sprake van krimp en vergrijzing enerzijds en in de gezondheidssector is een transitie gaande van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie anderzijds. Via het publiek-private programma ‘Vitaliteitscampus’ wordt bijgedragen aan een duurzame inrichting van de regio middels een programma waarin een samenwerking wordt gestart in de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn. Door een combinatie van onderwijsontwikkeling, professionalisering en onderzoek worden professionals opgeleid en bijgeschoold en worden mbo-studenten ambassadeurs van vitaliteit.

 

De trek naar de stad is in volle gang. Veel mensen ruilen daarmee een groenere omgeving in voor een meer bebouwde omgeving. In de wetenschap dat een groene omgeving veel positieve effecten heeft op het welbevinden van mensen, is aandacht hiervoor in de stad belangrijk. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Breda gaan daarom het arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector oppakken om deze van voldoende en goed, toekomstbestendig opgeleid personeel te voorzien. Naast het arbeidsmarktvraagstuk wordt dan ook ingezet op ontwikkeling van kennis op thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Ook krijgen studenten inzicht in de relatie tussen deze groene omgeving enerzijds en haar inwoners anderzijds, wat vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen. 

 

In het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio West-Brabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst, een grote uitdaging voor deze sector. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van hybride leeromgevingen in de regio en de professionalisering van docenten en begeleiders vanuit het bedrijfsleven. Het doel van de samenwerking is om personeel in de beroepsgroep de vaardigheden aan te bieden die aansluiten bij technologische ontwikkelingen als automatisering, robotisering en gebruik van slimme machines.