EU presenteert nieuw standaardiseringsplan

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-02-2022

De Europese Commissie heeft begin Februari een plan gepresenteerd om haar invloed te versterken bij het creëren van wereldwijde technologiestandaarden. Lang was Europa wereldwijd koploper op het gebied van standaardisatie, maar de afgelopen jaren is die invloed afgenomen. De Europese Commissie vreest met name het af te leggen tegen de VS en China op het gebied van hoog technologische standaarden.

 

De VS heeft net als de EU van oudsher al een sterke markt en een grote rol bij het vaststellen van standaarden. De afgelopen jaren heeft China zich hier ook gemeld. Beide hebben zich vooral ontwikkeld als toonaangevende technologieontwikkelaars. De EU vreest dat de eigen bedrijven hierdoor op achterstand kunnen komen waardoor zij op termijn het risico lopen de concurrentie niet aan te kunnen, bijvoorbeeld bij opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing en 6G.

 

De nieuwe strategie moet het Europese standaardiseringsproces beter stroomlijnen, bijvoorbeeld door de wendbaarheid en het bestuur van de Europese standaardisatiesystemen te verbeteren en de ontwikkelingstijd van Europese standaarden te verkorten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het beter anticiperen op en prioriteren van toekomstige ontwikkelingen. Ook wil de EU strategischer kijken naar welke ontwikkelingen het meest urgent zijn.

 

Een van de speerpunten wordt de ontwikkeling van standaarden voor de resultaten van onderzoeken die gebruik maken van Europese fondsen. Daarbij is het voor de EC van groot belang dat nieuwe geschoolde experts worden ondersteund om de expertise rond nieuwe generatietechnologieën te vergroten. Ook zullen nationale instanties meer betrokken worden bij de ontwikkeling van standaarden. Dit moet versnippering op de Interne Markt tegengaan en zo de positie van Europa op de mondiale markt te versterken.

 

Hoewel veel over standaardisatie wordt gesproken in competitieve termen – EU versus China versus VS – is de praktijk een stuk genuanceerder. De EU heeft standaarden vaak gebruikt als een ‘instrument’ om bepaalde belangen te behartigen. Zo worden standaarden gebruikt om investeringen in de groene en digitale transities te ondersteunen en om Europese democratische waarden in technologische toepassingen te verankeren. De EU vreest dat standaarden vanuit China en in mindere mate de VS – bijvoorbeeld op het gebied van privacy – te weinig gericht zijn op deze belangen. Het doel van de strategie  kan dus beter omschreven worden als het promoten van kwaliteit van standaarden, en niet zozeer het principe dat deze uit de EU koker moeten komen. 

 

Dit laatste punt wordt door het bedrijfsleven ook onderstreept en er wordt opgeroepen om ook de samenwerking te zoeken met de VS en China bij het opstellen van standaarden. Zo heeft Business Europe in Oktober 2021 een webinar georganiseerd over samenwerking met China op internationale standaarden. Europa wil weer het voortouw nemen door middel van samenwerking met gelijkgestemde partners.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.