Triloog Corporate Sustainability Reporting Directive kan beginnen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-03-2022

Medio maart heeft de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement haar positie op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ingenomen. Deze richtlijn incorporeert duurzaamheid binnen regelgeving over verslaglegging zodat greenwashing wordt voorkomen en investeerders beter zicht krijgen op de duurzaamheid van activiteiten van een bedrijf. Het Europees Parlement (EP) wil alleen grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) verplichten tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Eerder wilde het Parlement ook het beursgenoteerde MKB hiertoe verplichten, maar een meerderheid wil het MKB ontzien van administratieve verplichtingen. Ook wil het EP grote bedrijven die gevestigd zijn buiten de EU onder de rapportageverplichting laten vallen om een gelijk speelveld te creëren. Daarnaast vinden de Europarlementariërs uitstel van een jaar voor inwerkingtreding van de regelgeving voor grote bedrijven wenselijk. De verplichtingen gaan voor grote ondernemingen dan gelden vanaf 1 januari 2024, en voor MKB komen vereenvoudigde standaarden die het MKB vrijwillig kan toepassen vanaf 1 januari 2026. Onduidelijk is of er nog bepaalde aanvullende verplichtingen komen voor bepaalde hogerisicosectoren én welke verplichtingen het EP nu precies aan dochterondernemingen wil opleggen. 

 

De triloog-onderhandelingen met de Raad kunnen nu aanvangen en het is nog ongewis wat het precieze toepassingsbereik is, wanneer de richtlijn in werking treedt, en welke verschillende (indirecte) rapportageverplichtingen aan verschillende soorten bedrijven zullen worden opgelegd. Wij ondersteunen transparantie over duurzaamheid en onderschrijven dat verslagleggingsstandaarden greenwashing tegengaan en tegelijkertijd investeerders helpen. We blijven aandacht vragen voor samenhang tussen Europese verslaggevingsvereisten en internationale standaarden zodat de vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie maximeert en strijdigheid tussen standaarden wordt voorkomen. Van groot belang is ook aandacht voor werkbare verplichtingen. Duurzaamheid is in Europa een veelomvattend en steeds verder uitdijend begrip dat naast ecologische en omgeving ook sociale en governance rapportageverplichtingen omvat. Is het nodig dat elke onderneming op al deze terreinen met dezelfde mate van detail rapporteert? Wij zetten in op het verschaffen van niet alleen meer informatie verschaffen, maar ook verschaffen van relevante informatie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een waterintensieve onderneming meer details over watergebruik en -verbruik verschaft dan een onderneming waarin water alleen nodig is om koffie te zetten en de wc door te spoelen. Daarmee houden we rapportageverplichtingen voor ondernemingen behapbaar en helpen we gebruikers door hen informatie te geven die er werkelijk toe doet. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.